Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu pabalstus un atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi.

Saņēmēji

Fiziska persona

Ģimene (persona), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz noteiktu līmeni un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums (izņemot to īpašumu, kurā dzīvo, u.c.)

Termiņš

Ventspils pilsētas sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma un visas pamatojuma infomācijas saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam un ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā - maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram, iesniegumu iesniedzot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija”, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601, vai elektroniski, dokumentu parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz [email protected].

Atgādinājums

Personai darbspējas vecuma jābūt reģistrētai Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam vai darba meklētājam.

Brīdinājums

Ja mainās ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācija, pašvaldības sociālais dienests no jauna izvērtē atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture