Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Persona var mainīt vārdu, uzvāru vai tautību, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Tautības ierakstu var mainīt vienu reizi pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku, vecvecāku tautību), ja var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Vārdu, uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikti „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā”.

Saņēmēji

Fiziska persona

Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.

Termiņš

Vārda, uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā. Dzimtsarakstu departaments lēmumu var nosūtīt personai pa pastu uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi vai elektroniski uz e-pastu vai e-adresi.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Tiesā - Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Iesniegums vārda, uzvārda vai tautības maiņai tiek pieņemts tikai pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pārbaudes un valsts nodevas samaksas. Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71 euro.

Brīdinājums

Valsts nodevas samaksa veicama pirms pakalpojuma saņemšanas. Maksājumi veicami tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā: Dzimtsarakstu nodaļā, norēķinoties ar maksājumu kartēm, vai pārskaitījumu veikšanai izmantojot banku pakalpojumus (maksājuma rekvizītus paziņo Dzimtsarakstu nodaļa).

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture