Darbības virzieni

Sociālā dienesta uzdevums –  saskaņā ar sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem sniegt Ventspils pašvaldības iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kā arī organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus.

Sociālajā dienestā pēc palīdzības var vērsties ikviens Ventspils pašvaldības iedzīvotājs, kurš nonācis sarežģītā situācijā, kad nepieciešams saņemt sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus.

Sociālie darbinieki veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, palīdz tām noteikt, atrisināt vai vismaz mazināt sociālās problēmas, izmantojot personas (ģimenes) resursus un piesaistot citas atbalsta sistēmas.

Sociālā dienesta speciālisti sniedz iedzīvotājiem konsultācijas gan par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanas nosacījumiem, gan par pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pabalstiem  un sociālajiem pakalpojumiem.

Ventspils pilsētas iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja saņemt 40 dažādus sociālo pabalstu veidus un 12 dažādus sociālo pakalpojumu veidus.

SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS UN ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

Nolikumu skatīt šeit.

Organizatorisko struktūru skatīt šeit.

SOCIĀLĀ DIENESTA STRUKTŪRA

Sociālās aprūpes nams „Selga”

Sociālā dienesta nodaļas

Sociālā dienesta Pārventas filiāle

Plašāka informācija par sociālo atbalstu Ventspils iedzīvotājiem-  šeit

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nr.1 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā.”

Nr. 9 “Par pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai”

Nr. 2 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.”

Nr.4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils pilsētas pašvaldībā.”

Nr. 5  “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos”

Nr. 6 “Par pandusu un pacēlāju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem mājokļa vides pieejamībai”

Nr. 16 “Par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm”

PABALSTI

SNIEGTIE PAKALPOJUMI

Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Privātuma politika

Sniegtie pakalpojumi

Darba laiks

Sociālā dienesta (Raiņa ielā 10) darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

Sociālā dienesta (Raiņa ielā 10) kases darba laiks:
Pirmdienās no 10.00 līdz 13.00
Trešdienās no 12.00 līdz 15.00

Sociālā dienesta (Talsu ielā 39) kases darba laiks:
Ceturtdienās no 10.00 līdz 15.00

Cita informācija

Ventspils Sociālā dienesta rekvizīti:

Reģistrācijas numurs: 90000052533
Bankas rekvizīti:
A/S SWEDBANK Ventspils filiāle
HABA LV 22
LV02HABA0140206330821

Raiņa iela 10 un Talsu iela 39.

Kontaktinformācija

E-adrese: https://latvija.lv/KDV/KDVWrite/[email protected]

Vadība

Una Lapskalna

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture