Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo Ventspils valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietni – www.ventspils.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālā Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažiem attēliem trūkst rekomendācijām atbilstoši alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem no 2022. gada tiks uzsākta jaunu attēlu pievienošanas gadījumā un esošo resursu iespēju robežās tīmekļa vietnes pamatsadaļās.
  • Video saturam nav pievienoti subtitri.
  • Dažas saites, kas tiek automātiski atvērtas jaunā logā, atvers bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 22.08.2023. Izvērtēšanu veica Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: ŠEIT.

Piekļūstamības alternatīvas

Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz iestādes adresi [email protected], norādot:

  • saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu;
  • nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju;
  • vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, sazinieties ar mums:

E-pastā: [email protected]

Zvaniet: +37163601139

Adrese: Jūras iela 36, Ventspils

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija”.
E-pastā: [email protected]

Zvaniet: +37163601139

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.12.2020. un atkārtoti pārskatīts 22.08.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Egons Spalāns, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes izpilddirektora vietnieks.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture