Energopārvaldība

2016. gada 29. martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, kas paredz energopārvaldības sistēmas ieviešanu Latvijas pašvaldībās un valsts iestādēs – republikas pilsētu pašvaldībām jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma, ko apliecina sertificēšanas institūcijas izsniegtais sertifikāts.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība, ievērojot Likuma prasības un realizējot Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam rīcības virziena P-9-1 “Paaugstināt publisko ēku energoefektivitāti” uzdevumu P-9-1-1 “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi pašvaldības institūciju ēkām”, ir izveidojusi un ieviesusi energopārvaldības sistēmu Ventspils pilsētas domes ēkā Jūras ielā 36, Ventspilī.

Ieviešot energopārvaldības sistēmu 2017.gadā un to pārsertificējot 2020. gadā, pašvaldība ir izpildījusi Energoefektivitātes likuma 5. panta prasības.

Ventspils domes administrācijas un garāžas ēku kopējais īpatnējais enerģijas patēriņš 2022. gadā bija 79,6 kWh/m2 gadā. Kopumā 2022. gadā kopējais enerģijas patēriņš (bez klimata korekcijas) samazinājies par 11,24%, salīdzinot ar bāzes līniju. Elektroenerģijas patēriņš 2022. gadā ir samazinājies par 13,3 MWh un klimata koriģētais siltumenerģijas patēriņš samazinājies par 17,13 MWh (15,5%) attiecībā pret bāzes līniju.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības Domes EPS sistēmas mērķis līdz 2023. gada nogalei ir nodrošināt 2023.gada enerģijas patēriņu esošās bāzes līnijas līmenī, t.i., nepārsniedzot 86,7 kWh/m2 gadā (ar klimata korekciju).

Ar sertifikātu variet iepazīties šeit.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture