Energopārvaldība

2016. gada 29. martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, kas paredz energopārvaldības sistēmas ieviešanu Latvijas pašvaldībās un valsts iestādēs – republikas pilsētu pašvaldībām jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma, ko apliecina sertificēšanas institūcijas izsniegtais sertifikāts.

Ventspils pilsētas pašvaldība, ievērojot Likuma prasības un realizējot Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības virziena P-9-1 “Paaugstināt publisko ēku energoefektivitāti” uzdevumu P-9-1-1 “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi pašvaldības institūciju ēkām”, ir izveidojusi un ieviesusi energopārvaldības sistēmu Ventspils pilsētas domes ēkās un birojos Jūras ielā 36, Ventspilī.

Ieviešot energopārvaldības sistēmu un pārsertificējot 2020. gadā, pašvaldība ir izpildījusi Energoefektivitātes likuma 5. panta prasības. Ventspils pilsētas domes un garāžas ēku kopējais īpatnējais enerģijas patēriņš 2020. gadā bija 90,7 kWh/m2 gadā, kas ir par 1,0% zemāks, salīdzinot ar iepriekšējo 3 gadu vidējo patēriņu. 2021. gadā plānotais enerģijas patēriņa samazinājuma mērķis ir noteikts arī 1,0% apmērā attiecībā pret bāzes līniju (pēdējo 3 gadu vidējais enerģijas patēriņš). Sasniedzamais kopējais īpatnējais enerģijas patēriņš 2021. gadā būs 90,3 kWh/m2 gadā.

Ar sertifikātu variet iepazīties šeit.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture