Atbalsts ēku siltināšanai

Cienījamie ventspilnieki!

Kopš 2008. gada jūnija Ventspils daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem ir pieejams pilsētas pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai – dzīvojamo māju energoauditam, māju renovācijai un tehniskā projekta izstrādei. Tādējādi Ventspils pilsētas dome rūpējas par pilsētnieku iespējām dzīvot sakārtotā vidē un ietaupīt, samazinot patērētās siltumenerģijas daudzumu un maksu par to. Ēku siltināšana ļauj būt saudzīgākiem pret apkārtējo vidi, mazāk patērējot neatjaunojamos dabas resursus.

Lai jūs iedrošina to māju apsaimniekotāju pieredze, kuri siltināšanas darbus jau paveikuši un reāli izjutuši iegūto siltuma un līdz ar to arī ēkā dzīvojošo ģimeņu izdevumu ekonomiju.

Līdzfinansējuma saņemšana

Padomi un labā prakse

Veiksmi savu īpašumu sakārtošanā vēlot,

Didzis Ošenieks
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture