Trauksmes celšana

1.Ventspils valstspilsētas pašvaldībā, ievērojot Trauksmes celšanas likumu, trauksmi var celt ikviena fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

2.Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

  • nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e – pastu [email protected] ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  • ievietojot to pastkastē, kura izvietota ēkā Jūras ielā 36, Ventspilī pie galvenās ieejas ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  • nosūtot pa pastu ar norādi uz aploksnes “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  • mutvārdos klātienē atbildīgajai personai.

3.Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, ievērojot Iesniegumu likuma 3. pantu vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu- pieejama ŠEIT.

4.Plašāka informācija par trauksmes celšanu pieejama https://www.trauksmescelejs.lv/

5.Trauksmes cēlēju kontaktpersona un atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos Ventspils valstspilsētas pašvaldībā ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Juridiskās nodaļas jurists Salvis Lazdiņš, e-pasts: [email protected] , tālrunis 63601144.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture