Nosaukums Dokumenti Atbildīgā institūcija Adrese
viedokļa iesūtīšanai
Termiņš
viedokļa iesūtīšanai
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts
Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības simboliku
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3

Ievietošanas datums 13.11.2023.
Ventspils domes administrācijas Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa[email protected] 28.11.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts
Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 13.11.2023.
Ventspils Izglītības pārvalde [email protected]28.11.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts
Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 23.10.2023.
Ventspils Komunālā pārvalde [email protected] 09.11.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts Grozījumi Ventspils pilsētas domes
2018. gada 18. maija saistošajos noteikumos Nr. 4
“Par Ventspils pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums
12.10.2021.
Ventspils Sociālais dienests[email protected] 26.10.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts
“Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 02.10.2023.
Pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” [email protected] 16.10.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts
“Par pedagogu sociālajām garantijām
Ventspils valstspilsētas pašvaldībā”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 02.10.2023.
Pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde”[email protected] 16.10.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts
“Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 02.10.2023.
Pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” [email protected] 16.10.2023
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 28.09.2023.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde Ventspils Sociālais dienests [email protected] 12.10.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts
“Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes
2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2
“Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību ”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums
29.08.2023.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde Ventspils Sociālais dienests [email protected] 12.09.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts
“Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr.10 “Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums
29.08.2023.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde Ventspils Sociālais dienests [email protected] 12.09.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts
“Kārtība, kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība piešķir atbalstu zemas īres mājokļu būvniecībai”

Saistošo noteikumu projekts

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6

Paskaidrojumu raksts

Ievietošanas datums 24.08.2023.
Ekonomikas un iepirkumu nodaļa [email protected] 07.09.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības nodevas

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 08.08.2023.
Ventspils domes administrācijas Finanšu nodaļa [email protected]22.08.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts “Par Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi
 Ventspils valstspilsētas pašvaldībā”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 06.07.2023.
Ventspils Komunālā pārvalde [email protected]20.07.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni
Ventspils valstspilsētas pašvaldībā”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums:
09.06.2023.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde Ventspils Sociālais dienests [email protected] 23.06.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums:
21.03.2023.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde Ventspils Sociālais dienests[email protected] 04.04.2023.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspilī” projekts
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums: 08.02.2023.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Ekonomikas un iepirkumu nodaļa, tālrunis informācijai: 63601191[email protected]22.02.2023.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture