Nosaukums Dokumenti Atbildīgā institūcija Adrese
viedokļa iesūtīšanai
Termiņš
viedokļa iesūtīšanai
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projektsPar Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību  daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanaiSaistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 05.07.2024.
Ventspils Komunālā pārvalde [email protected]20.07.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 11.06.2024.
Ekonomikas un iepirkumu nodaļa [email protected]26.06.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un to piešķiršanas kārtību
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 31.05.2024.
Ventspils Sociālais dienests [email protected]14.06.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 31.05.2024.
Ventspils Sociālais dienests [email protected]14.06.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts Par “Ventspils valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 29.05.2024.
PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”[email protected]17.06.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts Par  “Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību
Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 23.05.2024.
PSIA “Ūdeka”[email protected]13.06.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts Par teritoriju un būvju uzturēšanu Ventspils valstspilsētas pašvaldībā
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

Pielikums

Ievietošanas datums 09.05.2024.
Ventspils domes administrācijas Būvniecības administratīvā inspekcija [email protected]24.05.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts Par interešu izglītības programmu licencēšanu
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 03.05.2024.
Ventspils Izglītības pārvalde [email protected]20.05.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts
Par Ventspils pludmales izmantošanu
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

Ievietošanas datums 29.04.2024.
Ventspils Komunālā pārvalde [email protected]14.05.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts
Par Ventspils pilsētas domes 2012. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 16 “Par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 27.03.2024.

Ventspils Sociālais dienests
[email protected]12.04.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts
Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 8 “Par kārtību, kādā izsniedz un anulē braukšanas kartes braukšanai sabiedriskajā transportā Ventspils nozīmes maršrutos Ukrainas civiliedzīvotājiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 27.03.2024.
Ventspils Sociālais dienests
[email protected]12.04.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums
14.03.2024.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Juridiskā nodaļa [email protected]01.04.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts Par Kārtība, kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība sniedz komersantiem atbalstu biroja telpu nomas maksas segšanai
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Iesnieguma veidlapa

Ievietošanas datums 12.03.2024.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Ekonomikas un iepirkumu nodaļa[email protected]27.03.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts Par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Ventspils pilsētā
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 08.03.2024.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Ekonomikas un iepirkumu nodaļa[email protected]22.03.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts Par Grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums
04.03.2024.
PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”[email protected]18.03.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu sociālā darba speciālistu piesaistei
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums
27.02.2024.
Ventspils Sociālais dienests[email protected]12.03.2024.
APSPRIEŠANA BEIGUSIES
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekts
Par Ventspils bērnu parku “Bērnu pilsētiņa” un “Fantāzija” izmantošanu
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Ievietošanas datums 29.01.2024.
Ventspils Komunālā pārvalde [email protected]14.02.2024.

2023. gada arhīvs

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture