Ventspils, kā ikkatras pilsētas, garīgās dzīves pamatu viennozīmīgi veido tajā darbojošās kristīgās draudzes, kas kalpo Dievam un ir par svētību līdzcilvēkiem. Katra Ventspils draudze ne tikai rūpējas par tās locekļu garīgās dzīves pilnveidi, sniedz garīgu un praktisku palīdzību, bet arī aktīvi piedalās pilsētas rīkotajos pasākumos. Neskatoties uz to, ka pilsētas kristīgā vide ir samērā sadrumstalota, draudžu vadītāji, mācītāji un kalpotāji svētku reizēs, svinot ekumēniskos dievkalpojumus, pārvar vēsturiskās sašķeltības un vienojas lūgšanā par pilsētu. Ekumenisms un draudžu vienotība netiek aizmirsta arī ikdienā, kad draudžu mācītāji un garīgie līderi tiekas mācītāju sapulcēs.

Ventspils Nikolaja evaņģēliski luteriskā baznīca

Ventspils Nikolaja evaņģēliski luteriskā Baznīca ir uzticīga Kunga Jēzus Kristus darbam un pastāv, lai pasludinātu evaņģēliju par grēku piedošanu un jauno dzīvi Jēzū Kristū. Baznīca atvērta katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 15.00, sestdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00. Dievkalpojumi notiek svētdienās, plkst. 10.00 un ceturtdienās plkst. 18.00. Vakara lūgšanas notiek piektdienās plkst. 17.30.

Draudzes mācītājs Valters Ozoliņš pieņem sestdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, vai iepriekš vienojoties par tikšanās laiku pa tālruni 29110252.

Adrese: Tirgus iela 2, Ventspils. Telefons: 63622750.
E-pasts: [email protected].

Par Ventspils evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzi lasīt vairāk šeit.

Ventspils Romas katoļu baznīca

Par Ventspils Sv. Krusta draudzi lasīt šeit.

Adrese: Jūras iela 32/34, Ventspils. Tālrunis: 63622361, 26474648.
E-pasts: [email protected]

Ventspils Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīca

Pareizticība Latvijā ir vēsturiska kristīgā konfesija, kas iegājusi tautas dzīvē brīvā ticības sludināšanas ceļā.

Par Ventspils Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīcu lasīt šeit.
Adrese: Plosta iela 10, Ventspils. Tālrunis: 63621602.
E-pasts [email protected]

Ventspils Baptistu draudze

Ventspils baptistu draudze ir viena no vecākajām baptistu draudzēm Latvijā. Draudzē aktīvi darbojas vairākas draudzes nozares: svētdienas skola, koris, māsu kalpošana. Katru gadu tiek organizētas svētdienas skolas vasaras nometnes.

Draudzes muzikālā dzīve ir visai daudzveidīga. Draudzē ir koris un vairāki muzikālie ansambļi, kā arī solisti un mūziķi. Māsu kalpošanas jomas ir sadraudzība, palīdzības un aprūpes organizēšana draudzes veciem un slimiem cilvēkiem, kā arī atbalsts pilsētas trūcīgajiem.

Jauniešu tikšanās notiek piektdienās plkst. 19.00 draudzes mājas 2. stāvā.

Ventspils baptistu draudzē darbojas arī vairākas Bībeles studiju un lūgšanu grupas, kurās ikviens ir laipni aicināts.

Par Ventspils Baptistu draudzi lasīt www.vbd.lv.

Adrese: Platā iela 13, Ventspils. Tālrunis: 63626418, 25951959

Ventspils vecticībnieku draudze

Ventspils vecticībnieku kopiena ir izveidota 2007. gadā. 2015. gadā tajā aktīvi darbojas 50 draudzes locekļu, lai gan patiesībā Ventspilī un tās apkaimē vecticībnieku ir daudz vairāk. Kopienas priekšsēdētāja ir Katrīna Indriksone (Екатерина Дмитриевна Индриксоне), tālr. nr. 25948553.

Diemžēl kopienai pagaidām nav sava dievnama, taču reliģiskos rituālus un svētku dievkalpojumus vada  garīgais tēvs Trifons Kustikovs (Отец Трифон Васильевич Кустиков) un Grebenščikova draudzes pārstāvji, par ko savlaicīgi (vietējā laikrakstā, internetā vai pa tālruni) tiek pavēstīts draudzes locekļiem. Kopiena uztur sakarus ar Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcu Daugavpilī, kur tās priekšsēdētājs ir garīgais tēvs Aleksijs Žilko (Отец Алексий Николаевич Жилко).

 Lapa Facebook sociālajā tīklā – “Vecticībnieki Ventspilī” (“Староверы в Вентспилсе”)

Septītās dienas adventistu Ventspils draudze

Ventspilī Septītās dienas adventistu Ventspils draudze dibināta 1908.gada 8.novembrī. Mūsu misija ir pasludināt visiem cilvēkiem mūžīgo evaņģēliju Jāņa atklāsmes grāmatas 14:6-12 triju eņģeļu vēsts kontekstā, aicinot tos pieņemt Jēzu par savu personīgo Pestītāju un pievienoties Viņa draudzei, kā arī audzinot un sagatavojot viņus uz Kunga drīzo atnākšanu.

Dievnams atvērts katru sestdienu no pl.10:30 līdz 15:00. Draudzes mācītājs Tālivaldis Vilnis sastopams sestdienās vai iepriekš vienojoties pa tālruni 29190406.

Par Septītās dienas adventistu draudzi lasīt vairāk šeit.

Adrese: Nikolaja iela 9, Ventspils

Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā paaudze”

Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā paaudze” Ventspils draudze ir viena no starptautiskas protestantu draudžu kustības “Jaunā paaudze” Latvijas draudžu apvienības draudzēm. 

Ventspils draudzes pirmsākumi aizsākušies 2000.gadā no nelielas ticīgo grupiņas. Draudze oficiāli reģistrēta 2010.gadā. 

Draudzē aktīvi darbojas slavēšanas grupa, svētdienas skola un lūgšanu grupas. Draudze regulāri uzņem misionārus no dažādām valstīm, organizē garīgās konferences.

Ikvienam interesentam ir iespēja iesaistīties mājas grupās, Alfa kursā un Bībeles mācības semināros. 

Informācija par draudzi lasīt šeit.

Adrese: Loču iela 8, Ventspils. Tālrunis: 26717841

Nobalsojuši 0

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture