Ūdenssaimniecība

Ventspils var lepoties, ka tās iedzīvotāji saņem tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni, ko nodrošina dzeramā ūdens atdzelzošanas stacija.

Ūdeni tajā attīra bez ķīmisku vielu izmantošanas. Dzeramā ūdens kvalitāte Ventspilī atbilst gan Latvijas, gan Eiropas Savienības prasībām.

Savukārt videi draudzīgu notekūdeņu attīrīšanu un to novadīšanu Baltijas jūrā nodrošina 2005. gadā Ventspilī izbūvētais notekūdeņu attīrīšanas komplekss. Rūpējoties par iedzīvotāju labklājību un apkārtējās vides saudzēšanu, uzņēmums rekonstruē esošās un izbūvē jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Centralizēts ūdensvads un kanalizācija

Ventspilī  ik gadu tiek veikti ūdenssaimniecības uzlabošanas pasākumi, veicinot ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un kvalitātes uzlabošanu. Pateicoties mērķtiecīgam darbam, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem un iespējai vairākās kārtās īstenot ūdenssaimniecības attīstības projektu, kvalitatīvus centralizētus ūdenssaimniecības pakalpojumus var saņemt jau 98,5% Ventspils iedzīvotāju.

Vairāk informācijas šeit – www.udeka.lv

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture