Gaisa kvalitāte

Gaisa piesārņojumu rada stacionārie gaisa piesārņojuma avoti – siltumapgādes uzņēmumi, Ventspils brīvostas uzņēmumi un citi ražošanas un pārstrādes uzņēmumi, kā arī mobilie gaisa piesārņojuma avoti – autotransports.

Ventspilī gaisa kvalitāti ietekmē galvenokārt klimatiskie apstākļi – vējš un lietus sekmē piesārņojuma izkliedēšanos, bet bezvējš un sauss laiks veicina gaisa piesārņojuma palielināšanos.

Nepārtrauktus gaisa kvalitātes novērojumus – monitoringu Ventspilī veic divas monitoringa stacijas: gaisa monitoringa stacija Jūras ielā 36 un VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” stacija Talsu un Tārgales ielu krustojumā, kas mēra sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda, amonjaka, ksilola, toluola, benzola un putekļu daļiņu (līdz 10 mikroniem) koncentrāciju pilsētas gaisā (detalizētāka informācija VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā: www.meteo.lv ).

Valsts vides dienests papildus uzstādījis iekārtu  vides stāvokļa monitoringa vajadzībām un nepārtrauktu mērījumu veikšanai putekļu frakciju PM10 un PM2,5 koncentrācijas noteikšanai gaisā. Reālā laika dati  publiski pieejam http://www.vvd.gov.lv/kontrole/puteklu-monitorings, tie atspoguļo PM10 un PM2,5 diennakts vidējas koncentrācijas mērījumu veikšanas vietā – Jāņa ielā 17.

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apkopo gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus, uztur datu bāzi „2-Gaiss” par emisijām no stacionārajiem piesārņojuma avotiem, veic gaisa piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu, kā arī sagatavo ziņojumus un pārskatus par gaisa kvalitāti, emisijām vidē, troksni un piesārņojuma pārnesi lielos attālumos un sniedz informāciju sabiedrībai, valsts un pašvaldību un starptautiskajām organizācijām.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture