Publisko apspriešanu arhīvs

Aicinām iedzīvotājus paust viedokli par piedāvātajām satiksmes organizācijas izmaiņām Sporta ielā

SIA “Malmar Sheet Metal” paziņojums par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas sabiedrisko apspriešanu

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņojums par grozījumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā sabiedrisko apspriešanu

Aicina piedalīties Ventspils izglītības attīstības stratēģijas publiskajā apspriešanā

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai šķiroto atkritumu savākšanas laukumam Jēkaba ielā 47

Paziņojums par “Ventspils valstspilsētas izglītības stratēģijas 2024.- 2030. gadam” 1. redakcijas sabiedrisko apspriedi

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai šķiroto atkritumu savākšanas laukumam Siguldas ielā 8A

SIA “Kurzemes granulas” paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

Aicina izteikt viedokli par atkritumu apsaimniekošanas laukuma izveidi

Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027. gadam” sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par biedrības “Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma sabiedrisko apspriešanu

Notiks Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāna 2023.-2030. gadam publiskā apspriešana

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Aicina izteikt viedokli par iespējamiem ātruma ierobežojuma ieviešanas risinājumiem atsevišķās Ventspils mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās

Notiek Ventspils valstspilsētas pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023.-2030.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana

AS “Ventspils tirdzniecības osta” sabiedriskā apspriešana grozījumu saņemšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā

Paziņojums par VAS „Latvijas dzelzceļš” iesnieguma B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture