AS “Ventspils tirdzniecības osta” sabiedriskā apspriešana grozījumu saņemšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā

1

AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA”, reģ. Nr. 40003236622, juridiskā adrese: Dzintaru iela 22, Ventspils, LV-3602 (Operators), ir sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu grozījumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VE13IB0032, ko VVD Kurzemes reģionālā vides pārvalde pieņēma 03.02.2022. 

Izmaiņas ir saistītas ar esošu pārkraujamu produktu apjoma izmaiņām un jaunu produktu iekļaušanu apgrozījumā. Piesārņojošās darbības veikšanas vieta ir Ventspils brīvostas teritorijā esošie ostas termināļi Dzintaru ielā.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 23. februāra līdz 1. martam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 23. februārī plkst. 17.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes publicēto saiti.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par plānotajām izmaiņām B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 1. martam SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv. Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par plānotajām izmaiņām Operatora darbībā tiks sniegtas līdz 2. marta plkst. 17:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Ar sagatavoto iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties VVD Kurzemes reģionālā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī (63626903, e-pasts: [email protected]) un Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: ŠEIT

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem VVD Kurzemes reģionālai vides pārvaldei var sūtīt līdz š.g. 18. martam.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga VVD Kurzemes reģionālā vides pārvalde, Dārzu iela 2, Ventspils, LV – 3601.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture