Biedrības un nodibinājumi Ventspils

Ventspilī darbojas dažādas nevalstiskas organizācijas – nodibinājumi un biedrības.

Rūpes par saliedēta un vienota sabiedrisko organizāciju sektora attīstību un aktivizāciju Ventspils pilsētā un novadā, demokrātiskas, pilsoniskas un atvērtas sabiedrības attīstību uzņēmies Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs. Vairāk par Ventspils reģionālo NVO atbalsta centru – šeit.

Šobrīd Ventspils reģionālajā NVO atbalsta centrā darbojas 21 dalīborganizācija:

Biedrība „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne””

Pensionāru biedrība „Ventspils liedags”

Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības Ventspils pilsētas organizācija (LVSADA)

Latvijas neredzīgo biedrība Ventspils teritoriālā organizācija

Biedrība „Ventspils novada sieviešu biedrība ”Spārni””

Biedrība „Ventspils novada politiski represēto apvienība”

Biedrība „VASSA”

Biedrība „Integrācijas centrs ”Atvērtās durvis””

Nodibinājums „Atbalsta centrs ģimenēm  un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš””

Biedrība „Mazupītes”

Biedrība „Brīvības ceļš”

Biedrība „Dzīvojamo māju īrnieku un saimnieku asociācija „TAUTAS KONTROLE””

Biedrība „Ventspils nacionālo kultūras biedrību asociācija”

Biedrība „Ģimenes spēks”

Ventspils vācu kultūras biedrība

Biedrība „VentRacing”

Biedrība “Ventspils galda hokeja klubs”

Landzes evaņģēliski luteriskā draudze

Integrācijas inkubators

Latvijas Sarkanais Krusta Kurzemes komitejas sociālās aprūpes centrs “Landze”

Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas dienas aprūpes centrs „Ventiņmāja” personām ar garīga rakstura traucējumiem  un ar invaliditāti.

Sociālās un garīgās rehabilitācijas centrs “Vairogs”

Kurzemes Nieru fonds

Ventspils Amatnieku biedrība

Biedrība „Diakonijas centrs Ventspilī”

Latvijas Samariešu apvienības (LSA) Ventspils nodaļa

SIA “Betānija”

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture