Skaitļi un fakti

Fakti par pilsētu, ģeogrāfiskais izvietojums

Ventspils atrodas Kurzemes ziemeļrietumos, pie Ventas upes ietekas Baltijas jūrā. Ventspils pilsētas teritorija aizņem 58 km 2. Ventspilī ir divi ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekli – Staldzenes stāvkrasts un Dampeļu atsegums.

Šobrīd Ventspils ir viena no Latvijas 10 valstspilsētām, un tajā pārvaldi savas kompetences ietvaros realizē Ventspils valstspilsētas pašvaldība.

Ventspils atrodas Latvijas Ziemeļrietumos pie Ventas ietekas Baltijas jūrā, 189 km no galvaspilsētas Rīgas. Pēc iedzīvotāju skaita Ventspils pilsēta ir sestā lielākā pilsēta Latvijā otrā lielākā pilsēta Kurzemes reģionā.

Iedzīvotāji

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) dati liecina, ka 2023. gada 1. janvārī Ventspilī bija 36 732 iedzīvotāji, kas veido 1,8 % no Latvijas iedzīvotāju kopējā skaita. Salīdzinot ar 2022. gada 1. janvāri, iedzīvotāju skaits palielinājies par 300 iedzīvotājiem jeb par 0,8 %.

Iedzīvotāju skaits Ventspilī un Latvijā gada sākumā, cilvēku skaits:

Nr.Pozīcija2021. gads2022. gads2023. gads
1Ventspils37 05736 43236 732
2Latvija2 069 0892 041 5422 058 836
3Ventspils iedzīvotāju īpatsvars Latvijas iedz. kopskaitā1,8 %1,8 %1,8 %

Datu avots: PMLP (Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās)

Pēc PMLP datiem uz 2023. gada 1. janvāri Ventspilī darbspējas vecumā bija 22 850 iedzīvotāji jeb 62,2 % no Ventspils iedzīvotāju kopskaita. Salīdzinot ar 2022. gada 1. janvāri, iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā pieaudzis par 33 iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju virs darbspējas vecuma īpatsvars uz 2023. gada 1. janvāri veidoja 23,3 % no Ventspils iedzīvotāju kopskaita (8 548 cilvēki). Iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam (<15 g.) 2023. gada 1. janvārī veidoja 14,5 % no kopējā Ventspils iedzīvotāju skaita – līdz darbspējas vecumam bija 5 334 iedzīvotāji, savukārt vecumā līdz 17 gadiem ieskaitot – 6 530 Ventspils iedzīvotāji

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs:

Tautība% no visiem iedzīvotājiem
Latvieši58,5
Krievi25,2
Ukraiņi4,8
Baltkrievi3,8
Citi7,7

Avots: PMLP dati uz 01.01.2023.

Nodarbinātība

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ventspils filiāles apkopotie statistiskie dati liecina, ka uz 2022. gada 31. decembri Ventspilī ir 891 reģistrēts bezdarbnieks. Saskaņā ar NVA datiem 69 % Ventspils filiālē reģistrēto bezdarbnieku jaunu darbu atrod ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība pēc NVA aicinājuma sadarbojas kopējā bezdarbnieku atbalsta pasākumā Ventspils valstspilsētā. Ventspils pašvaldība ik gadu piedalās valsts finansētā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā. 2022. gadā, NVA organizētajos pagaidu sabiedriskajos darbos piedalījās kopumā 67 Ventspils pilsētas iedzīvotāji. Bija izveidotas darba vietas tādās pašvaldības iestādēs kā “Komunālā pārvalde”, “Sociālais dienests”, “Ventspils muzejs”, “Izglītības pārvalde” un “Kultūras centrs”. Par nostrādātu mēnesi darba dienā veicot sabiedriskos darbus 6 stundas bezdarbnieks atlīdzībā no NVA saņem EUR 250.

Ventspils Digitālais centrs veic Ventspils pieaugušo izglītības centra funkcijas, apmācot iedzīvotājus moderno tehnoloģiju lietošanā un izstrādājot mācību materiālus. Apmācības notiek gan latviešu, gan krievu valodā. Starp apmācību dalībniekiem ir Ventspils pašvaldības darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, uzņēmēji, cilvēki ar īpašam vajadzībām, pensionāri, bērni un jaunieši.

Iedzīvotāju materiālā labklājība arī ir svarīgs tautas attīstības aspekts. Priekšnosacījumi strādājošo ienākumu kāpumam ir uzņēmējdarbības attīstība un jaunu, labi apmaksātu darbavietu radīšana. Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem Ventspilī vidējā apdrošināšanas iemaksu alga 2022. gadā bija 1 217 EUR mēnesī, Latvijā vidēji –1 275 EUR.

Savukārt 2022. gadā vidējā vecuma pensija (ar piemaksām) bija 648 EUR, tādējādi Ventspilij ieņemot 1. vietu starp valstspilsētām (Latvijā vidēji – 527 EUR). Tāpat, turpinot jau vairākus gadus pastāvošo tendenci, no jauna piešķirtā pensija Ventspilī būtiski pārsniedz Latvijā no jauna piešķirtās pensijas apjomu. Ventspils valstspilsētā 2022. gadā bija arī augstākā vidējā no jauna piešķirtā vecuma pensija – 732 EUR (Latvijā – 514 EUR).

Uzņēmumi Ventspils pilsētā

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) datiem 2021. gada beigās Ventspilī bija 2 170 ekonomiski aktīvās tirgus statistikas vienības (uzņēmumi, pašnodarbinātās personas, citi saimnieciskās darbības veicēji), kas ir par 8 % mazāk nekā 2020. gadā.

Saskaņā ar “Lursoft” apkopoto informāciju 2022. gadā Komercreģistrā Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēti 97 jauni uzņēmumi.

Saskaņā ar CSP provizoriskajiem datiem 91 % ekonomiski aktīvo uzņēmumu 2021. gadā Ventspils pilsētā nodarbināja līdz 9 cilvēkiem, 5 % uzņēmumu nodarbināja no 10 līdz 19 cilvēkiem, 2 % – no 20 līdz 49 cilvēkiem un 34 uzņēmumi – 50 un vairāk cilvēku.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture