Skaitļi un fakti

Teritorija

Ventspils atrodas Kurzemes ziemeļrietumos, pie Ventas upes ietekas Baltijas jūrā. Ventspils pilsētas teritorija aizņem 58 km2, no kuriem 38% ir meži, parki un ūdeņi.

Pēc platības Ventspils ir 6. lielākā Latvijas pilsēta un 2. lielākā pilsēta Kurzemē.

Iedzīvotāji

Deklarēto iedzīvotāju skaits Ventspilī 2021. gada sākumā (pēc PMLP datiem) bija 37 057, no kuriem 54,1% – sievietes, 45,9% – vīrieši.

Ventspilī 2021. gada sākumā (pēc PMLP datiem) darbspējas vecumā ir 23 062 iedzīvotāji jeb 62,2%, līdz darbspējas vecumam ir 5 342 iedzīvotāji jeb 14,4%, bet virs darbspējas vecuma ir 8 653 iedzīvotāji jeb 23,4%.

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs:

Tautība% no visiem iedzīvotājiem
Latvieši58
Krievi26,2
Ukraiņi4,3
Baltkrievi3,9
Čigāni2,1
Citi5,3
Avots: PMLP dati uz 01.01.2021.

Nodarbinātība

Nodarbinātība pa nozarēm (2019. gads*)

Nozare% no visiem nodarbinātajiem
Apstrādes rūpniecība17
Transports un uzglabāšana15
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts12
Izglītība9
Būvniecība7
Veselība un sociālās aprūpe7
Citas nozares32
*provizoriskie dati
Avots: CSP dati

Saskaņā ar CSP datiem 2019. gadā Ventspils pilsētā bija 2 425 ekonomiski aktīvās statistikas vienības, tai skaitā 13 pašvaldību budžeta iestādes, 3 valsts budžeta iestādes, 1026 komercsabiedrības, 202 individuālie komersanti, 9 zemnieku un zvejnieku saimniecības, 990 pašnodarbinātās personas un 182 fondi, nodibinājumi un biedrības.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture