Aicina izteikt viedokli par iespējamiem ātruma ierobežojuma ieviešanas risinājumiem atsevišķās Ventspils mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās

1

Lai risinātu jautājumu par ceļu satiksmes drošības uzlabošanu Gāliņciemā, Kurpniekciemā, Kauškuļciemā un Jāņciemā, iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savu viedokli par iespējamiem ātruma ierobežojuma ieviešanas pasākumiem balsojuma veidā.

Atsevišķās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās dzīvojošie iedzīvotāji ir nonākuši pretrunīgās diskusijās par ātruma ierobežojuma ieviešanas nepieciešamību apdzīvoto māju rajonos un piemērotāko ātruma ierobežošanas veidu. Ņemot vērā iedzīvotāju sūdzības par atļautā braukšanas ātruma neievērošanas problemātiku, uz iedzīvotāju lūguma pamata vairākos mikrorajonos ir uzstādīti saliekamie pieskrūvējamie ātrumvaļņi, lai uzlabotu iedzīvotāju drošību un novērstu autovadītāju ātruma pārkāpšanas gadījumus, kā piemēram, Augusta ielā, Tukuma un Kalēju ielu krustojumā un citur. Tai pašā laikā, ir pieaudzis sūdzību skaits no to pašu mikrorajonu iedzīvotājiem, ar lūgumu demontēt šos ātrumvaļņus, jo ātrumvaļņu lietošanas jeb šķērsošanas rezultātā tiek radītas vibrācijas blakus esošām māju konstrukcijām, kuras ir traucējošas māju iedzīvotājiem, vienlaicīgi aicinot pašvaldību izvērtēt citas alternatīvas ieviest ātruma ierobežojuma pasākumus.

Tā kā pašvaldība turpina saņemt atšķirīgus iedzīvotāju viedokļus par iespējamo risinājumu ceļu satiksmes drošības uzlabošanā, ir nolemts par nepieciešamību veikt iedzīvotāju aptauju par sekojošiem risinājumiem, kādā veidā pakāpeniski tiktu uzlabota satiksmes drošība:

  1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonos, nosakot konkrētas zonu robežas, samazināt atļauto braukšanas ātrumu līdz 30 km/h, pie iebraukšanas mikrorajonā uzstādot 525./526. ceļazīmes “Maksimālā ātruma ierobežojuma zona”;
  2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonos, nosakot konkrētas zonu robežas, samazināt atļauto braukšanas ātrumu līdz 30 km/h, pie iebraukšanas mikrorajonā uzstādot 525./526. ceļazīmes “Maksimālā ātruma ierobežojuma zona”, un papildus demontējot šādā mikrorajonā visos krustojumos esošās priekšrocības ceļazīmes zīmes (Nr.201 – galvenais ceļš un Nr.206 – dodiet ceļu). Tas nozīmē, ka šajos krustojumos vienmēr būs jāievēro tā dēvētais „labās rokas princips” – autovadītājam ir jādod ceļš tam transportlīdzekļa vadītājam, kurš tuvojas no labās puses, kā rezultātā ceļu satiksmes dalībnieki būs spiesti samazināt braukšanas ātrumu un/vai apstāties pirms katra krustojuma, lai pārliecinātos krustojuma šķērsošanas iespējamību. Šāda kārtība tiek praktizēta daudzās ES valstīs un ASV.
  3. Mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonos, nosakot konkrētas zonu robežas, samazināt atļauto braukšanas ātrumu līdz 30 km/h, pie iebraukšanas mikrorajonā uzstādot 525./526. ceļazīmes “Maksimālā ātruma ierobežojuma zona”, un papildus demontējot šādā mikrorajonā visos krustojumos esošās priekšrocības ceļazīmes zīmes, un visos krustojumos un taisno ielu garākajos posmos izbūvēt stacionārus – ar segumu paceltus ātrumvaļņus, kā rezultātā ceļu satiksmes dalībnieki būs spiesti samazināt braukšanas ātrumu šajos taisnajos ielu posmos un pirms krustojumiem.

Ar šādiem ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumiem tiks samazināts ne tikai braukšanas ātrums mikrorajonos, bet arī tiktu samazināts tranzītā caurbraucošo transportlīdzekļu īpatsvars, kuri šādus mikrorajonus izmanto vienkārši caurbraukšanai.

Kā pirmais rajons, kurā tiktu ieviesti šādi satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi, būtu Gāliņciems (rajons starp Pulkveža, Dīķu, Tērauda un Kuldīgas ielām), pēc tam to pakāpeniski ieviešot arī pārējos pilsētas mazstāvu dzīvojamās apbūves rajonos.

Iedzīvotāji savu viedokli balsojuma veidā var izteikt : ŠEIT.

Ventspils pašvaldības galvenais mērķis ir atrast vispusīgus risinājumus, kurā iedzīvotāju drošība ir prioritāte, vienlaikus ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un ierosinājumus. Balstoties uz iedzīvotāju aptaujas datiem, tiks apzināti un rūpīgi analizēti piemērotākie risinājumi Ventspils mikrorajonu iedzīvotāju dzīves kvalitātes un drošības uzlabošanā.


1 comment

  1. Gints

    Gints, 16. jūnijs 2023 - 18:43

    Viedokli vajadzēja prasīt tikai šajos rajonos dzīvojošiem (varbūt īpašniekiem). Caurbraucēji viennozīmīgi balsos par sev visizdevīgāko risinājumu (1.)


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture