Darbības virzieni

  • Atbild par būvniecības nozari pilsētā.
  • Pilnveido būvniecības stratēģiju un veic tās izpildes kontroli

KONTAKTI:

Pilsētas galvenā arhitekte

Daiga Dzedone
tālr. 63601166
[email protected]

Pilsētas vides dizainere

Anda Mendriķe

tālr. 63601138

Nodaļas vadītāja vietniece

Evija Zaharova
tālr. 63601179
[email protected]

Ainavu arhitekte

Katrīna Diāna Apfelbauma
tālr. 63601124
[email protected]

Sniegtie pakalpojumi

Izziņas par zemes gabala vēsturisko adresi izsniegšana

Domes rīkojuma par adreses noteikšanu sagatavošana

Paziņojuma „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi” izsniegšana

Atļaujas par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās izsniegšana

Atbildes sniegšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Izziņa par nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu

Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei izsniegšana

Detālplānojuma darba uzdevuma sagatavošana

Atļaujas izsniegšana koku ciršanai vai koku vainagu veidošanai ārpus meža

Atļauju izsniegšana žogu būvniecībai Ventspils pilsētā

Inženierbūvju būvprojektu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karšu saskaņošana, būvatļauju izsniegšana

Ēku būvprojektu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karšu saskaņošana, būvatļauju izsniegšana

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00 Kontaktinformācija

Oficiālā elektroniskā adrese: apn@90000051970

Vadība

Māris Bože

Vadītājs

Kontakti

63601162 [email protected]
Jūras iela 36, Ventspils, LV 3601, 1.kabinets (1.stāvs)
E-adrese

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture