Darbības virzieni

Pilsētas teritorijas attīstības plānošana ilgtermiņā.

Sniegtie pakalpojumi

  • nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana, maiņa.
  • Adrešu noteikšana, maiņa vai likvidēšana adresācijas objektam.
  • Nosacījumu zemes ierīcības projektu izstrādei izsniegšana, to saskaņošana.
  • Lokālplānojuma darba uzdevumu sagatavošana un izsniegšana.
  • Detālplānojuma darba uzdevuma sagatavošana un izsniegšana.
  • Konsultāciju sniegšana jautājumos par Ventspils pilsētas teritorijas plānojumā noteikto nekustamā īpašuma funkcionālo zonējumu (plānoto (atļauto)) izmantošanu.
  • Dzīvojamām mājām funkcionālo nepieciešamo zemesgabalu noteikšana, pārskatīšana.
  • aktualizētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšana, pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē.

Darba laiks

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00

Kontakti

Jūras iela 36, Ventspils, LV 3601, 18.kabinets (1.stāvs)

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture