Apstrādes rūpniecība notur sasniegto

1

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sniegto informāciju 2023. gada 1. ceturksnī Ventspilī apstrādes rūpniecības produkcijas apgrozījums sasniedza 98 milj. EUR. (1. attēls).

1. attēls

Apstrādes rūpniecības uzņēmumu Ventspils pilsētā apgrozījums gadā un 2023. gada 1. ceturksnī, faktiskajās cenās, milj. EUR

Salīdzinot 2023. gada 1. ceturksni ar 2022. gada 1. ceturksni, Ventspilī strādājošiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem apstrādes rūpniecības produkcijas apgrozījums ir samazinājies par 10 %.

Ventspilī apstrādes rūpniecības uzņēmumu lielākā daļa produkcijas – 91 % – 2023. gada 1. ceturksnī tika eksportēta, kas dod iespēju Ventspils apstrādes rūpniecības uzņēmumiem realizēt savu produkciju augstākas maksātspējas tirgos. Tas ir augstākais eksportētās produkcijas īpatsvars starp valstspilsētām un augstāks nekā vidēji Latvijā (68%) (2. attēls).

2. attēls

Apstrādes rūpniecības uzņēmumu apgrozījuma īpatsvars eksporta tirgos Latvijā un valstspilsētās 2023. gada 1.ceturksnī, %

No kopējā Ventspils apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma 2023. gada 1. ceturksnī 40,4 milj. EUR jeb 45 % produkcijas tika saražoti Ventspils uzņēmumos, kas strādā apstrādes rūpniecības nozarē “Metālapstrāde un mašīnbūve”. Salīdzinājumam – 2022. gada 1. ceturksnī mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumi bija saražojuši 32,9 milj. EUR jeb 28 % no kopējās 1. ceturkšņa produkcijas izlaides (3. attēls).

Lielākie metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumi Ventspilī ir SIA “Bucher Municipal”, SIA “Malmar Sheet Metal”, SIA “Ventspils metināšanas rūpnīca”, SIA “Kalmeta”, SIA “Parkit” un SIA “TC STEEL”.

3. attēls

Metālapstrādes un mašīnbūves produkcijas izlaide Ventspilī, milj. EUR

Arī 2023. gada 1. ceturksnī Ventspilij ir augstākais rādītājs apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides apjomā starp valstspilsētām, rēķinot uz 1 iedzīvotāju, kas par 84 % lielāks nekā produkcijas izlaides apjoms uz 1 iedzīvotāju Latvijā vidēji.

Rēķinot absolūtajos skaitļos, saražotās produkcijas apjoms uz 1 iedzīvotāju Ventspilī 1. ceturksnī bija 2 466 EUR vērtībā, Valmierā – 2 434 EUR vērtībā, bet Latvijā vidēji – 1 338 EUR vērtībā. (4. attēls).

4. attēls

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides apjoms uz 1 iedzīvotāju Latvijā un valstspilsētās 2023. gada 1. ceturksnī, EUR

Līdzīgi kā 2022. gada 1. ceturksnī, salīdzinājumā ar valstspilsētām absolūtajos skaitļos Ventspils arī 2023. gada 1. ceturksnī gan pēc produkcijas izlaides apjoma vērtības, gan apgrozījuma apsteigusi tādas vēsturiski rūpniecībā vadošas Latvijas pilsētas kā Jelgava, Valmiera un Daugavpils, šobrīd ieņemot otro vietu starp valstspilsētām, atpaliekot no Liepājas (5. attēls). Līderpozīcijās nemainīgi ir Rīga, kurā saražotās rūpniecības produkcijas apjoms 2023. gada 1. ceturksnī bijis 913,1 milj. EUR vērtībā, uzņēmumiem apgrozot 952,0 milj. EUR.

5. attēls

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides apjoms valstspilsētās 2023. gada 1. ceturksnī, milj. EUR


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture