Apstrādes rūpniecība turpina izrāvienu

1

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sniegto informāciju 2022. gada pirmajos 9 mēnešos apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides apjoms Ventspils pilsētā bijis 306 milj. EUR, t.sk. 3. ceturksnī – 96 milj. EUR (2021. gada pirmajos 9 mēnešos –247 milj. EUR, 2021. gada 3. ceturksnī – 94 milj. EUR) (1. attēls). Salīdzinoši, visā 2021. gadā Ventspilī strādājošo apstrādes rūpniecības uzņēmumu produkcijas izlaide sasniedza 355 milj. EUR.

1. attēls

Salīdzinot 2022. gada pirmajos 9 mēnešos ar 2021. gada pirmajos 9 mēnešiem, Ventspils pilsētā strādājošiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides apjoms ir pieaudzis par 24 %.

Ventspils pilsētas apstrādes rūpniecības uzņēmumu lielākā daļa produkcijas – 89 % – 2022. gada pirmajos 9 mēnešos tika eksportēta, kas dod iespēju Ventspils pilsētas apstrādes rūpniecības uzņēmumiem realizēt savu produkciju augstākas maksātspējas tirgos. Tas ir augstākais eksportētās produkcijas īpatsvars starp valstspilsētām un augstāks nekā vidēji Latvijā (67%) (2. attēls).

No kopējā Ventspils pilsētas apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma 2022. gada pirmajos 9 mēnešos 111,1 milj. EUR jeb 36 % produkcijas tika saražoti Ventspils uzņēmumos, kas strādā apstrādes rūpniecības nozarē “Metālapstrāde un mašīnbūve”. Salīdzinājumam – 2021. gada pirmajos 9 mēnešos mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumi bija saražojuši 87,7 milj. EUR jeb 33 % no kopējās pirmajos 9 mēnešos produkcijas izlaides.

Lielākie metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumi Ventspilī ir SIA “Bucher Municipal”, SIA “Malmar Sheet Metal”, SIA “Ventspils metināšanas rūpnīca”, SIA “Kalmeta”, SIA “Parkit” un SIA “TC STEEL”.

Arī 2022. gada pirmajos 9 mēnešos Ventspils pilsētai ir augstākais rādītājs apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides apjomā starp valstspilsētām, rēķinot uz 1 iedzīvotāju, kas par 107 % pārsniedz produkcijas izlaides apjomu uz 1 iedzīvotāju Latvijā vidēji.

Rēķinot absolūtajos skaitļos, saražotās produkcijas apjoms uz 1 iedzīvotāju Ventspilī pirmajos 9 mēnešos bija 8,41 tūkst. EUR vērtībā, Valmierā – 7,95 tūkst. EUR vērtībā, bet Latvijā vidēji – 4,07 tūkst. EUR vērtībā. (3. attēls).

3. attēls

Līdzīgi kā 2021. gada pirmajos 9 mēnešos, salīdzinājumā ar valstspilsētām absolūtajos skaitļos Ventspils arī 2022. gada pirmajos 9 mēnešos gan pēc produkcijas izlaides apjoma vērtības, gan apgrozījuma apsteigusi tādas vēsturiski rūpniecībā vadošas Latvijas pilsētas kā Jelgava, Valmiera un Daugavpils, šobrīd ieņemot otro vietu starp valstspilsētām. (4. attēls). Līderpozīcijās nemainīgi ir Rīga, kurā saražotās rūpniecības produkcijas apjoms 2022. gada pirmajos 9 mēnešos bijis 2 666,3 milj. EUR vērtībā, uzņēmumiem apgrozot 2 696,8 milj. EUR.

4. attēls


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture