Grausta problēmas

Jautājums uzdots: Tija 19. marts

Lūgums apsekot Brīvības 49. graustu un aicināt īpašnieku to sakārtot. Vairākiem “logiem” ir izplēstas dēļu aizdares un tāpat arī “durvis” tur vairāk nav. Tas grausts ir kā magnēts zinātkāriem bērniem šobrīd.


  • Būvniecības administratīvā inspekcija

    Atbilde: Būvniecības administratīvā inspekcija 21. marts

    Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Būvniecības administratīvā inspekcija, turpmāk – BAI, informē, ka BAI ir vērsusies pie minētā īpašuma īpašnieka, uzdodot noteiktā termiņā sakārtot bojāto ēku. Tāpat informējam, ka Ventspils pilsētas dome 2017.gada 25.aprīlī minēto būvi ir atzinusi par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvi, piemērojot tai paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā, lai motivētu īpašnieku pēc iespējas ātrāk uzsākt šīs ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu.
    Pateicamies par ieinteresētību Ventspils pilsētvides sakārtotībā.

0 komentāri

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus saistītus ar dzīvi Ventspilī un mēs noteikti radīsim iespēju atbildēt.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture