Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes

1

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki, kuri nav pārņēmuši mājas pārvaldīšanas tiesības, vēl šodien, 25. novembrī, var iesniegt savus priekšlikumus vai iebildes par nākamgad plānotajiem mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbiem.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” sagatavojusi arī pārskatu par mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī veikusi dzīvokļu īpašnieku maksas aprēķinu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Iedzīvotāji ar māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm 2023. gadam var iepazīties, vēršoties gan pie mājas apsaimniekotāja, gan savu māju kāpņu telpās, kur ziņojumi izvietoti uz informācijas stendiem, kā arī pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” mājas lapas https://vni.ventspils.lv/ sadaļā PAKALPOJUMI – DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANA, kur jāsameklē mājas adrese un lodziņā DARBU TĀMES jāievada parole, kas katrai mājai ir individuāla. Mājas parole klientiem norādīta ikmēneša rēķinā.

Vēršam uzmanību, ja dzīvokļu īpašnieki noteiktajā termiņā nebūs pieņēmuši lēmumu vai iesnieguši priekšlikumus, tad apsaimniekotāja aprēķinātais maksājums un remontdarbu plāns stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.  

Papildus informācijai un interesējošo jautājumu noskaidrošanai lūdzam sūtīt e-pastu: [email protected] vai arī zvanīt pa tālr. 63629552; 63622588.


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture