Inženieru iela 99

Jautājums uzdots: Jautājums, kas uzdotas laikrakstā "Ventas Balss" 07. jūnijs

Šī gada sākumā Inženieru ielas 99. mājas ceturtās kāpņutelpas iedzīvotāji vērsās Ventspils nekustamajos īpašumos (VNĪ) un avīzes redakcijā ar sūdzību par vienu kaimiņu, kurš pagrabā ierīkojis mēbeļu un citu mantu noliktavu, kas drīzāk atgādināja atkritumu izgāztuvi. Pēc redakcijas iesaistīšanās VNĪ un Pašvaldības policijas pārstāvji rīkojas, apsolot, ka pagrabs tiks pilnībā atbrīvots no krāmiem. Pašvaldības policija sastādīja attiecīgu aktu. Kopš tā laika situācija gandrīz nav mainījusies – pagrabs līdz galam tā arī netika atbrīvots no krāmiem, bet tagad jau atkal ir piekrāmēts par aptuveni 75% no tā, kas bija agrāk. Izskatās, ka kaimiņš ir vienkārši uzspļāvis VNĪ un Pašvaldības policijas lēmumam. Bet pārējie šīs kāpņutelpas iedzīvotāji atkal ir noraizējušies par mājas ugunsdrošības prasību pārkāpumu!


  • Ventspils valstspilsētas pašvaldība

    Atbilde: Ventspils valstspilsētas pašvaldība 07. jūnijs

    Atbild Ventspils Pašvaldības policija:
    Atbildot uz “Hallo, “Ventas Balss”, klausās!” komentāru, Ventspils pašvaldības policija informē, ka tai ir zināma izveidojusies situācija saistībā ar uzkrātajām mantām daudzdzīvokļu mājas Inženieru ielā 99, Ventspilī, pagraba koplietošanas telpās. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta otrās daļas 2.punktu, vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 6.punktu, dzīvokļa īpašnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daļu, ievērot tās lietošanas noteikumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības, lai neradītu aizskārumu citu cilvēku drošībai un veselībai, apkārtējās vides kvalitātei, un raudzīties, lai šos noteikumus un prasības ievērotu personas, kas iemitinātas viņa dzīvokļa īpašumā. Ventspils pašvaldības policija ir sazinājusies ar ēkas Inženieru ielā 99, Ventspilī, apsaimniekotāju un noskaidrojusi, ka jautājums par pagrabtelpu atbrīvošanu no uzkrātajām mantām tiek risināts. Pašvaldības policija atgādina, ka nepieciešamības gadījumā ar Valsts policiju iespējams sazināties, zvanot – 110 vai Pašvaldības policijai – 63680808; 28680808.

0 komentārs

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus saistītus ar dzīvi Ventspilī un mēs noteikti radīsim iespēju atbildēt.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture