Koka laipa pie piektās ieejas

Jautājums uzdots: Jautājums, kas uzdots laikrakstā “Ventas Balss” 04. jūlijs

Pie piektās ieejas pilsētas pludmalē laboja koka laipu, kas ved uz skatu laukumu, taču darbus nepabeidza līdz galam – pietrūka kādi pāris metru dēļu! Kāpēc tagad visu dara tik pavirši, nepabeidzot līdz galam?! Es tur staigāju katru dienu un visu laiku gaidīju, kad laipa būs pabeigta, bet joprojām to neesmu sagaidījusi!


  • Ventspils valstspilsētas pašvaldība

    Atbilde: Ventspils valstspilsētas pašvaldība 04. jūlijs

    Ventspils Komunālā pārvalde

    Informējam Jūs, ka 5. laipas skatu platformai tika labota pieejas laipa. Ieplānotie darbi ir veikti daļēji, jo atlikušo darba daļu, laipas posma nomaiņu aptuveni 20 m garumā, ir plānots veikt nākamajā sezonā, kad varēsim izmantot Vides investīciju fonda finansējumu nacionālas nozīmes projektam “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Ar šī finansējuma palīdzību ikgadēji tiek veikta arī visu pludmales ieeju attīrīšana no smiltīm, kā arī iespēju robežās, nomainīts kāds bojāts laipas posms. Piemēram šogad tika nomainīts posms no 6.laipas līdz dzeramā ūdens hidrantam, kā arī posms no 5. laipas pie skatu tornīša.

0 komentārs

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus saistītus ar dzīvi Ventspilī un mēs noteikti radīsim iespēju atbildēt.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture