Peldvieta Būšnieku ezerā

Jautājums uzdots: Jautājums, kas uzdotas laikrakstā "Ventas Balss" 07. jūnijs

Pirms dažiem mēnešiem lasīju Ventas Balsī, ka tiks ierīkota peldvieta Būšnieku ezerā, pretī Briežu dārzam. Jautājums Komunālajai pārvaldei: vēlos zināt, vai plāni ir mainījušies vai tomēr būs.


  • Ventspils valstspilsētas pašvaldība

    Atbilde: Ventspils valstspilsētas pašvaldība 07. jūnijs

    Atbild Ventspils Komunālā pārvalde:
    Šī projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, un labiekārtotās peldvietas Talsu ielā iepretim Briežu dārzam izveidi plānots uzsākt vasaras otrajā pusē. Jaunajā peldvietā ierīkos inovatīvu pieeju ūdenstilpnei cilvēkiem ar kustību traucējumiem – būs speciāla rampa un ratiņkrēsls, ko varēs izmantot, lai piekļūtu ūdenim. Teritoriju labiekārtos ar izbūvētu grants seguma apvienoto gājēju celiņu un veloceliņu, ezerā uzstādīs laipu, būs pieejama pārģērbšanās kabīne. Pie peldvietas izvietotos taktilas putnu figūras, informācijas stendu u.c. labiekārtojuma elementus.

0 komentārs

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus saistītus ar dzīvi Ventspilī un mēs noteikti radīsim iespēju atbildēt.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture