Lietu stāsti: Bārtietes mazie noslēpumi

1

Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pils izstādē J.F. Tīdemanim-125.

1985.gadā Ventspils muzejs saņem skaistu dāvinājumu no pensionētā skolotāja Kārļa Upīša – trīs ventspilnieka J.F. Tīdemaņa eļļas gleznas un trīs darbus grafikas tehnikās. Vēl pēc diviem gadiem mākslinieka J.F. Tīdemaņa mūzas Elvīras Mituzes (1902-1980) otrais vīrs K.Upītis uzdāvināja Ventspils muzejam paša veidotu kolāžu, kurā bija ierāmētas divas fotogrāfijas ar Haneli (Elvīru) Bārtas tautas tērpā, Tīdemaņa gleznas “Bārtiete” foto un nelielu kaligrāfiskā rokrakstā veidotu attēlu parakstu.

2013.gadā mākslas zinātniece Ingūna Ģēģere, pētot materiālus par Tīdemani, lūdza Ventspils muzejam ieskanēt abas Haneles fotogrāfijas. Atverot rāmja aizmuguri, atklājās, ka skolotājs Kārlis Upītis (1910-1989) tur ievietojis vēstuli – eseju ar virsrakstu “Līdz debesīm vēl ļoti tālu…”, kurā detalizēti raksturo toreizējo laiku (1987) – gan politiku, gan kultūras jomu, cita starpā minot: “Tagad daži vārdi par kultūras dzīvi Ventspilī. Tā visumā ir neaktīva ar īslaicīgiem uzliesmojumiem. Nevar vajadzīgos apgriezienus uzņemt Ventspils vēstures un jūras zvejniecības brīvdabas muzejs. Nav mākslas nodaļas. Kad muzejs pāries uz arī uz Ventspils pili, kura tam nodota, nav paredzams. Bez tam tā ir arī zonā, kur koki nomirst. Mākslas izstādes organizē un sarīko vec.zin.līdzstr. Silva Kviese. Arī viņa var “lūzt”. Lai  domāšanu par mākslu aktivizētu, dāvināju sešus Ventspilī dzimušā izcilā latv.māksl.Jāņa Tīdemaņa darbus.”

Glezna “Bārtiete” (1935) un gaišmatainā Hanele, protams, ir galvenais šo izvērsto mīlestības apliecinājumu iemesls. Elvīra Mituze bārtietes tēlā iejutās Beļģijā, uzņemoties Latvijas paviljona namamātes lomu. Lai arī gleznā tēlota monumentāla, pat pārlaicīga būtne, tomēr fotogrāfijās, kuras no gleznas radīšanas šķir nepilns mēnesis, redzama neliela, smalki veidota sieviete, ar viegli sarauktu pieri un uzmestu lūpiņu. Iespējams, viņa ir nogurusi būt mūza. Līdzīgi ir ar Kārļa Upīša redzamo darbību – 28 gleznas no Tīdemaņa veikuma, kas bija atstātas Hanelei, viņš uzdāvināja Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam un jau pieminētie seši mākslas darbi tika Ventspilij, tomēr šajā paslēptajā vēstījumā, viņš izsaka bažas un skumjas par savu laiku, atļaujas būt kritisks, pat nesaudzīgs. Iespējams, tās ir domas, ko matemātikas un mūzikas skolotājs un skolu inspektors nekad nebūtu izpaudis, ja ne iespēja tās paslēpt. Skolotāja un “Bārtietes” mazais noslēpums bija gaidījis 26 gadus – muzejā viss ir drošībā. 


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture