Noslēdzies projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/004 “Kurzemes inovāciju granti studentiem”.

1

2019.gada septembrī, Ventspils Augstskola sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, Liepājas Universitāti, nodibinājumu “Ventspils Augstskolas attīstības fonds” un SIA “Kurzemes Biznesa inkubators” uzsāka realizēt projektu Nr. 1.1.1.3/18/A/004 “Kurzemes inovāciju granti studentiem”, kura mērķis bija veicināt jauniešu vidū pēc iespējas agrāk apzināt jauniešu spējas un prasmes iesaistīties reālas dzīves problēmu risinājumu meklējumos, radot dažādas inovācijas gan procesu optimizācijā (Studentu laboratorija), gan jaunu produktu izstrādē un ražošanā (Start – up Skola), lai absolvējot studijas studējošie veidotu maksimāli daudz veiksmes stāstu un dalītos pieredzē, ņemot vērā jau uzkrāto praktisko pieredzi projekta dalības laika posmā.

Projekta īstenošanas laikā tika aicināti arī uzņēmumi, valsts organizācijas, pašvaldības, izglītības iestādes un nevalstiskas organizācijas iesniegt savas problēmu situācijas un izaicinājumus projekta Ideju bankai, kuras mērķis bija kopā ar projektā iesaistītajiem studentiem rast reālu, praktiski ieviešanu risinājumu uzņēmumā, kas palīdzēs risināt konkrēto problēmu, tādējādi nodrošinot zināšanu pārnesi projektā iesaistītajiem studentiem sadarbojoties ar nozares ilggadējiem speciālistiem.

Projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/004 “Kurzemes inovāciju granti studentiem” iesaistītajiem studentiem bija iespēja pieteikties finanšu atbalstam jeb grantam, kas ietver “Mazo grantu” – atbalstu sākotnējas izpētes veikšanai, tirgus izpētei vai procesam problēmu noteikšanai un risinājuma izstrādei, vai “Lielo grantu” – atbalstu augstākas gatavības idejas attīstībai vai praktiska risinājuma / produkta / prototipa vai pakalpojuma izstrādei, ņemot dalību vienā no projekta attīstības virzieniem, kā arī saņemt nepieciešamos izejmateriālus, telpu, iekārtu nomu, programmatūras vai licenču nomu, kā arī nozaru ekspertu konsultācijas sešu mēnešu periodā.

Lai sasniegtu projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/004 “Kurzemes inovāciju granti studentiem” izvirzīto mērķi kopumā ir īstenoti seši īstenošanas cikli, kuros kopā ir piedalījušies 436 visu līmeņu, sākot no pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmu, līdz par doktora studiju programmu līmeņu studentiem.

Projekta īstenošanas laikā būtiski ir uzsvērt izveidojošos ciešo sadarbību ar uzņēmējdarbības nozarēm, kas rezultējās ar to, ka šo vairāk kā trīs gadu laikā bija iesaistīti vairāk kā piecdesmit komersantu, sniedzot ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī iesaistoties studentu komandu darbā cikla īstenošanas laikā, kas ietver dažādu mentorēšanas sesiju , konsultāciju sniegšanu uz dažādiem studentu interesējošiem jautājumiem.

Projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/004 “Kurzemes inovāciju granti studentiem”, jeb KInGS Ventspils Augstskola realizēja laika periodā no 2019.gada septembra līdz 2022.gada oktobrim kopā ar sadarbības partneriem – Liepājas Universitāti, SIA “Kurzemes Biznesa inkubators ” (KBI), nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” un nodibinājumu “Ventspils Augstskolas attīstības fonds”, bez kuru līdzdalības un atbalsta projekta veiksmīga īstenošana nebūtu iespējama. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 3 318 208.15 EUR.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture