Notikusi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes kārtējā sēde

1

Ceturtdien, 6.oktobrī plkst. 16.00 Domes sēžu zālē, Jūras ielā 36, 2.stāvā, Ventspilī notika Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes kārtējā sēde.

Domes sēdē piedalījās 10 domes deputāti – Guntis Blumbergs, Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Bruno Jurševics, Kristīne Lemberga, Aivars Lembergs, Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs.

Domes sēdē nepiedalījās deputāti:

Dace Korna – personīgs iemesls

Ģirts Valdis Kristovskis – personīgs iemesls

Didzis Ošenieks – personīgs iemesls

Domes sēdi vadīja domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš.

Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guntis Blumbergs, Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Bruno Jurševics, Kristīne Lemberga, Aivars Lembergs, Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs), PRET – nav, ATTURAS‒ nav, apstiprinājašādu darba kārtību:

  1. Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ventspils publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu
  2. Par nekustamā īpašuma “Mauri 73”, Ventspilī iegādi
  3. Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes rakstveida viedokli Satversmes tiesas lietā Nr. 2022-17-01
  4. Par SIA „Ventspils lidosta” valdi
  5. Par grozījumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 2.septembra lēmumā Nr.40 “Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu izglītojamiem”
  6. Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes nākamās kārtējās sēdes sasaukšanu

Atšķirīgs deputātu balsojums bija par darba kārtības 3.jautājumu:

3. Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes rakstveida viedokli Satversmes tiesas lietā Nr. 2022-17-01

Dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm PAR (Guntis Blumbergs, Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Kristīne Lemberga, Aivars Lembergs, Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs), PRET – nav, ATTURAS‒ 1 (Bruno Jurševics), pieņēma lēmumu “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes rakstveida viedokli Satversmes tiesas lietā Nr. 2022-17-01”.

Par  pārējiem darba kārtības jautājumiem deputātu balsojums bija vienbalsīgs PAR.

Nākamā kārtējā Domes sēde tiek sasaukta 2022.gada 20.oktobrī  plkst. 16.00.


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture