Demogrāfiskās prognozes Lietuvā un Latvijā liecina, ka straujā sabiedrības novecošanās īsā laika posmā novedīs pie liela pieprasījuma pēc uzlabotiem un jauniem veselības aprūpes pakalpojumiem. Projekta mērķis ir pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un nākotnē paaugstināt to pieejamību Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, izmantojot viedās tehnoloģijas.

Projekta ietvaros plānots paplašināt Digitālā centra projektā “Centrālbaltijas inovatīvo risinājumu izmēģinājumu centrs” izstrādāto viedo sensoru tīklu. Ar sensoru tīklu plānots aprīkot sociālās aprūpes namu ,,Selga”, kā arī pilotprojekta veidā izvietot sociālo pakalpojumu saņēmēju dzīves vietās. Sensoru tīkls nodrošinās operatīvu palīdzību ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem, piemēram, kritiena gadījumos, kā arī citos gadījumos, kas var liecināt par nepieciešamību pēc palīdzības (ilgstoša nekustīga poza, pārāk ilgstoša uzturēšanās gultā, tualetē u.tml.). Minētajos gadījumos automātiski tiks nosūtīts trauksmes paziņojums sociālā nama personālam. Tāpat trauksmes signālu varēs nosūtīt arī pati persona, ja rodas nepieciešamība pēc personāla palīdzības.

Lai nodrošinātu viedo sensoru tīklā pārraidīto palīdzības izsaukumu apkalpošanu, Ventspils pilsētas Sociālais dienests apmeklēs sociālās palīdzības pakalpojumu saņēmējus dzīves vietās. Savukārt, lai būtu iespējama izsaukumu apkalpošana Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils pilsētas Sociālais dienests” projekta ietvaros iegādāsies speciāli aprīkotu mikroautobusu.

Projekta kopējais apjoms – EUR 815 275, no tā Ventspils pilsētas iestāžu budžets – EUR 412 000. 85% izmaksu segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% ir valsts budžeta dotācija, bet 10% Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu plānots īstenot no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2019. gada 2. aprīlim.

Projekts tiek īstenots  Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020. gadam ietvaros.

Projekta partneri: Galvenais partneris: Klaipēdas universitāte, projekta partneri: p/i “Ventspils Digitālais centrs”, p/i “Ventspils pilsētas sociālais dienests” un Klaipēdas pilsētas aprūpes nams.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas  saturu pilnībā atbild projekta partneris – Ventspils Digitālais centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture