Ventspilī 2022. gada 3.ceturksnī ir augstākā vidējā vecuma pensija starp valstspilsētām

1

Ventspilī vidējā valsts piešķirtā vecuma pensija 2022. gada 3. ceturksnī bija 613 EUR, atkārtoti ieņemot 1. vietu starp valstspilsētām, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati. Ventspilī 2022. gada 3. ceturksnī vecuma pensiju saņēma vidēji 8 542 personas.

I. Attiecībā pret iepriekšējo gadu vidējā vecuma pensija Ventspilī pieaugusi par 19 %, savukārt pensijas saņēmēju skaits samazinājies par 0,4 %.

Latvijā vidējā piešķirtā vecuma pensija 2022. gada 3. ceturksnī bija 496 EUR (pieaugums par 20 % attiecībā pret 2021. gada 3. cet.) un vidējais pensijas saņēmēju skaits bija 438 220 (samazinājums par 1 % attiecībā pret 2021. gada 3. cet.). Ventspilī vidējā vecuma pensija bija par 117 EUR jeb 24% lielāka nekā vidēji valstī (1. attēls).

1. attēls

II. Ventspilī 2022. gada 3. ceturksnī bija vidējā no jauna piešķirtā vecuma pensija774 EUR, (samazinājums par 4 % attiecībā pret 2021. gada 3. cet.) un vecuma pensija no jauna tika piešķirta 124 cilvēkiem (palielinājums par 2 % attiecībā pret 2021. gada 3. cet.).

Latvijā vidējā no jauna piešķirtā vecuma pensija 2022. gada 3. ceturksnī bija 561 EUR un no jauna piešķirtā vecuma pensiju saņēmēju skaits ir 6 860 (2021. gada 3. cet.– 449 EUR, no jauna piešķirta 6 235 personām). Ventspilī vidējā no jauna piešķirtā vecuma pensija bija par 213 EUR jeb 38 % lielāka nekā vidēji valstī (2. attēls). Šāda tendence, ka no jauna piešķirtā pensija Ventspilī pārsniedz Latvijā no jauna piešķirtās pensijas apjomu, saglabājas jau vairākus gadus. Augstāka vidējā no jauna piešķirtā vecuma pensija nozīmē, ka Ventspils iedzīvotāji ir saņēmuši vidēji augstākas apdrošināšanas iemaksu algas.

2. attēls

III. Salīdzinot pensiju apmēru Ventspilī un Latvijā vidēji, iezīmējas tendence, ka Ventspilī ir procentuāli mazāk to cilvēku, kuru vidējā vecuma pensija nepārsniedz 500 EUR (500 EUR – minimālā darba samaksa (bruto) Latvijā). Ventspilī mazo pensiju saņēmēju īpatsvars veido 61 %, kamēr Latvijā vidēji – 64 %.

Vienlaikus Ventspilī ir nedaudz zemāks pensiju īpatsvars amplitūdā no 500 EUR līdz 1 000 EUR (29 %), savukārt salīdzinoši augstāks pensiju īpatsvars lielo pensiju amplitūdā virs 1 000 EUR  (10 %). Salīdzinājumam – Latvijā vidēji vecuma pensiju no 500 EUR līdz 1 000 EUR 2022. gada 3. ceturksnī saņēma 31 % senioru, savukārt pensiju virs 1 000 EUR – 5 % senioru (3. attēls).

3. attēls


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture