Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolemj iegādāties zemes gabalu

1

Ceturtdien, 17. novembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma iegādāties zemes gabalu Tārgales ielā 30, Ventspilī, 925 m2 platībā ar kadastra numuru 2700 025 0210.

Minētais nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kura plānotā izmantošana atbilstoši spēkā esošajam Ventspils pilsētas teritorijas plānojumam ir noteikta kā darījumu iestāžu apbūves teritorija, kas var tikt mainīta uz parku un skvēru teritoriju, ja zemes gabalu iegādāsies pašvaldība.

 Zemes gabals atrodas Embūtes un Tārgales ielas krustojumā, to šķērso gājēju celiņš, kā arī uz zemes gabala robežas izvietoti pilsētas sabiedriskā transporta pieturas labiekārtojuma elementi. Tādējādi jau šobrīd zemes gabala daļa tiek izmantota pilsētas iedzīvotāju vajadzībām un arī tā uzturēšanu daļēji veic pašvaldība. Tā kā īpašums ir nepieciešams pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju veikšanai, tad pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt šo nekustamo īpašumu un slēgt darījumus.

Zemes gabala īpašnieki š.g. septembrī vērsās ar iesniegumu Ventspils domes administrācijā un piedāvāja iegādāties viņu īpašumā esošu zemes gabalu Tārgales ielā 30, Ventspilī, par 1 EUR un Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome ir nolēmusi zemes gabalu par šo cenu iegādāties.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture