Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolemj iegādāties zemes gabalu

1

Ceturtdien, 6. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma par 5 285 EUR iegādāties zemes gabalu “Mauri – 73”, Ventspilī, 10 069 m2 platībā, ar kadastra numuru 2700 033 0529.

Minētais nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala un atbilstoši spēkā esošajam Ventspils pilsētas teritorijas plānojumam ir noteikta kā rūpnieciskās apbūves teritorija un ielu teritorija, kura plānotā izmantošana ir perspektīvais Celtnieku ielas turpinājums.

Celtnieku iela un perspektīvais Celtnieku ielas posms ir paredzēts kā pilsētas maģistrālā iela, ar mērķi nākotnē nodrošināt piekļuvi esošām un plānotām rūpnieciskās apbūves teritorijām, tādējādi mazinot smagā autotransporta plūsmas intensitāti Kurzemes un Siguldas ielās.

Tā kā īpašums pašvaldībai ir nepieciešams  likumā noteikto funkciju veikšanai, tad pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt šo nekustamo īpašumu un slēgt darījumus.

Nekustamo īpašumu “Mauri – 73” Ventspils valstspilsētas pašvaldība pērk no SIA “AMBER REAL”, kas sākotnēji piedāvājis īpašumā esošo nekustamo īpašumu iegādāties par kadastrālās vērtības cenu 13 647 EUR, bet š.g. 22. augustā pašvaldība saņēma SIA “AMBER REAL” vēstuli, kurā paziņots, ka piekrīt nekustamo īpašumu atsavināt par pašvaldības piedāvāto cenu, proti, 5 285 EUR.


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture