Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome sniedz viedokli Satversmes tiesai

1

Ceturtdien, 6. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma apstiprināt sagatavoto Ventspils valstspilsētas pašvaldības rakstveida viedokli Satversmes tiesas lietā Nr. 2022-17-01 un pilnvarot domes priekšsēdētāju šo rakstveida viedokli iesniegt Satversmes tiesai.

Pēc divdesmit divu Saeimas deputātu pieteikuma š.g. maijā Satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu Nr.2022-17-01 “Par Ostu likuma 4. panta trešās daļas 1. punkta, 4. panta devītās daļas, 7. panta 1.1 daļas, kā arī pārejas noteikumu 16. punkta 1. un 2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 101. panta otrās daļas pirmajam teikumam”.

Apstrīdētās normas paredz regulējumu attiecībā uz ostas teritorijā esošo pašvaldību nekustamo īpašumu, kā arī Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu. Tās nosaka valsts un pašvaldības zemes un akvatorija nodošanu ostas pārvaldes kapitālsabiedrības valdījumā, kā arī paredz, ka valsts un pašvaldība ir tiesīga tai piederošo ostas teritorijā esošo nekustamo īpašumu atsavināt, valstij nododot to pašvaldībai un pašvaldībai nododot to valstij bez atlīdzības. Valstij šajā kapitālsabiedrībā pieder ne mazāk kā trīs piektdaļas kapitāla daļu.

Lai sekmētu vispusīgu un objektīvu lietas izskatīšanu, Satversmes tiesa Ventspils valstspilsētas pašvaldību ir atzinusi par pieaicināto personu augstāk minētajā lietā un uzaicinājusi līdz š.g. 10. oktobrim Ventspils valstspilsētas pašvaldību rakstveidā izteikt viedokli par jautājumiem, kam varētu būt nozīme šīs lietas izskatīšanā. Tāpat tiesa ir lūgusi sniegt informāciju par to, vai apstrīdēto normu pieņemšanas procesā notika atbilstoša konsultēšanās, un iesniegt Satversmes tiesai Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcībā esošos dokumentus par šiem jautājumiem.

Sagatavotajā rakstveida viedoklī būtiskākie secinājumi ir:

  • Saeima ar apstrīdētajām normām nepamatoti nolēma akciju sabiedrībai “Ventas osta” nodot valdījumā visu pašvaldībai Ventspils ostas teritorijā piederošo zemi, kā arī citus pašvaldības autonomo funkciju izpildei būtiskus un finansiāli ienesīgus pašvaldības nekustamā īpašuma objektus bez atlīdzības, ieskaitot arī pašvaldībai piederošās Ventspils ostas piestātnes, kas Ventspils valstspilsētas pašvaldībai jau šobrīd ir radījis būtisku kaitējumu;
  • Apstrīdēto normu pieņemšanas procesā notikušās konsultācijas ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību neatbilst labu konsultāciju norises prasībai un Saeima pēc būtības nav uzklausījusi Ventspils valstspilsētas pašvaldības viedokli;
  • Ventspils ostas pārvaldības modeļa maiņa notika bez jebkādiem to pamatojošiem pētījumiem;
  • Ministru kabinets un Saeima bez objektīva pamatojuma atteicās no iecerētās visu Latvijas lielo ostu (Rīgas, Ventspils un Liepājas) pārvaldības modeļa maiņas, mainot pārvaldības modeli tikai divās ostās – Rīgā un Ventspilī.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome konstatējusi, ka Ostu likuma 4. panta trešās daļas 1. punkts, 4. panta devītā daļa, 7. panta 1.1 daļa, kā arī pārejas noteikumu 16. punkta 2. apakšpunkts neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 101. panta pirmās daļas otrajam teikumam.


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture