Vides izglītību apgūst Ekoskolu programmā

1

Septembrī vairākas Ventspils izglītības iestādes saņēmušas Ekoskolu apbalvojumus, tādējādi gūstot atzinību par ieguldījumu vides izglītības un aizsardzības jomā. Piektdien, 7.oktobrī, Ventspils 2. pamatskola ar svinīgu ceremoniju atzīmēja Zaļā karoga svētkus, lai parādītu gan skolēniem, gan pedagogiem skolas sasniegumu.

Iepriekšējā mācību gada laikā sasniegts ļoti daudz. Izveidota Ekopadome, kurā darbojās skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki, vecāki, kā arī Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Didzis Ošenieks. Veikts vides novērtējums skolā un tās apkārtnē, analizēti rezultāti. Vadoties no tiem tika izvēlēta gada tēma “Atkritumi” un izstrādāts rīcības plāns situācijas uzlabošanai. Plāns izveidots un īstenots arī deviņās citās vides tēmās. Vides izglītība tika integrēta mācību procesā, pārraudzīta, vai visas saplānotās aktivitātes tiek īstenotas. Īstenojot caurviju sadarbības prasmes, tika izveidots skolas Vides kodekss.

Ekopadome un tās koordinatore Inga Šefele aktīvi rīkojās vides interesēs, iesaistīja visu skolas saimi un apkārtējo sabiedrību. Skola ir samazinājusi atkritumu apjomu, skolēni iemācījušies dažādas nevajadzīgās lietas radoši pārveidot un atkārtoti izmantot. Pat skolēnu ģimenes mainīja savus ikdienas dzīves izvēles, lai samazinātu atkritumu rašanos. Sadarbībā ar Ventspils Labiekārtošanas kombinātu, skolā tika izvietotas atkritumu šķirošanas kastes papīram, stiklam un plastmasai. Ekopadome izstrādāja projektu bioloģisko atkritumu šķirošanas kastes izveidošanai, iesniedza to Ventspils Izglītības pārvaldei apstiprināšanai. Pie skolas šāda komposta kaste arī tika izveidota, un tagad var šķirot visu veidu atkritumus. Ekoskolu programmā šajā mācību gadā tika apbalvotas 193 izglītības iestādes no visas Latvijas. Starptautisko Zaļo karogu 2022./2023. mācību gadam saņēma 2. pamatskola, Ventspils 1. pamatskola, Ventspils Pārventas pamatskola un arī PII “Varavīksne”. Savukārt Ventspils 4. vidusskola saņēma Latvijas Ekoskolu sertifikātu. Visā pasaulē programmā ir iesaistītas 59 000 izglītības iestādes 74 valstīs.


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture