Jaunieši rada spēļu prototipus

1

Biedrība “TERRA NOVA VITAE” augustā Ventspils 2. vidusskolā īstenoja vienu no Ventspilī atbalstītajiem “Pumpurs” jaunatnes iniciatīvu projektiem. Tas bija piecu aktivitāšu projekts “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko”. Piecas dienas skolēni čakli darbojās un radīja savu spēļu prototipus.

Bet ceļš līdz spēles radīšanai veda caur komandu veidošanu, sadarbības principu apgūšanu un saliedēšanos, ko pirmajā projekta dienā mācījās un praktiski apguva jaunieši. Otrās dienas uzdevums bija izprast radošuma jēdzienu un būtību, atvērt slēpto resursu potenciālu, lai spētu izmantot radošumu atšķirīgās dzīves situācijās un spētu pieņemt izaicinājumus, kā apvienot personīgās idejas un pārvērst tās kopējā komandas redzējumā. Trešajā dienā sekoja komandas idejas īstenošana – spēles prototipa radīšana, kopīgi plānojot, radot un veidojot stratēģiju. Jaunieši radīja trīs galda spēles: “Izbēgšana no cietuma”, “Cirks” un “Žurkas gājiens”.

Ceturtajā aktivitātē jaunieši mācījās par to, kā ideja pārvēršas naudā vai biznesā. Bet noslēguma dienā jaunieši veica savu spēļu testēšanu un mācījās, kā prezentēt un “pārdot” savus radītos produktus.

Paldies Ventspils 2. vidusskolai un tās jauniešiem par piedalīšanos, skolotājai Marijai Davidovskai par sadarbību, paldies arī Ventspils valstspilsētas pašvaldībai un PuMPuRS! Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansēja Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS).


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture