Notiks Rodeļu trases slēpošanas kalnā “Lemberga hūte” nomas tiesību izsole

1

gada 6. jūlijā plkst. 14:00 Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Komunālā pārvalde” telpās Užavas ielā 8, 3. stāvā, Ventspilī, notiks mutiskā izsole ar augšupejošu soli, nomas tiesībām rodeļu trasei slēpošanas kalnā “Lemberga hūte”.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils Komunālā pārvalde” organizē iepirkumu “Rodeļu trases izbūve slēpošanas kalnā “Lemberga hūte”” (Identifikācijas Nr.VKP2022/001A).


Nomas vieta

Adrese, kadastra apzīmējums

Nomas platība, m2
Sākumcena        (bez PVN 21%),(EUR )Izsoles solis EUR / mēnesī (bez PVN)
Ventspils piedzīvojuma parka kalns “Lemberga hūte”topošā rodeļu trasesSaules iela 141, Ventspils(27000180134),Saules iela 143, Ventspils (27000180138),Saules iela 145, Ventspils(27000180154),Ganību iela 156, Ventspils(27000180129),Ganību iela 158, Ventspils(27000180137).
Piesaistītā zemes gabala platība rodeļu trasei1,63 ha.
Rodeļu trases kopējais garums ~ 808 m
Servisa ēka ar platību ~ 248,6 m2

42’400,00 (četrdesmit divi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi) EUR / gadā (bez PVN) jeb 3’533,33 EUR / mēnesī(bez PVN)
100,00

Izsoles dalībniekiem jāpiesakās izsolei, iesniedzot (vai sūtot pa pastu) pieteikumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Ventspils Komunālā pārvalde” – Ventspilī, Užavas ielā 8, 3.stāvā, 6.kabinetā pie Investīciju daļas vadītāja R.Blumberga (tālr. uzziņām 63620960), katru darba dienu no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, piektdienās līdz plkst.16:00, līdz 2022.gada 27.jūnijam, plkst.14:00 ieskaitot.

Pretendenti var piedalīties izsolē, ja pieteikums iesniegts šajos izsoles noteikumos minētajā termiņā, noteiktā kārtībā iesniegti nepieciešamie dokumenti un iemaksāta izsoles noteiktā nodrošinājuma nauda.

Nomniekam būs pienākums Nomas līgumā noteiktajā kārtībā līdz 2022.gada 1.decembrim veikt investīcijas (līdzfinansējuma daļu) EUR 162’045,45 (viens simts sešdesmit divi tūkstoši četrdesmit pieci eiro, 45 centi) bez PVN par rodeļu trases kamanām un to aprīkojumu: 26 gab. kamanas, 52 gab. centrifūgas bremzes aizmugurē, 26 gab. saspiedēji, 26 gab. drošības komplekti kamanām – muguras atbalsts, skaņas aizsardzība, 3 punktu drošības josta, noslēdzama, drošības jostas sistēma, 10 gab. lietus aizsargi kamanām, rezerves daļu komplekts kamanām un distances kontrolei.

Izsoles nolikumu dalībnieki bez maksas var iepazīties, vēršoties Komunālā pārvaldē pie Investīciju daļas vadītāja R.Blumberga, vai arī brīvi lejupielādēt ŠEIT.

Ar Nomas objekta risinājumiem, būvprojektu, vizualizācijām var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Ventspils Komunālā pārvalde” Užavas ielā 8, Ventspilī.

Paredzamais nomas līguma termiņš ir 20 (divdesmit) gadi, ar iespēju termiņu pagarināt.

Darbus finansē Ministru kabineta noteikumu Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” ietvaros.


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture