Pieņem līdzdalības budžeta izpildes pārskatu par 2022. gadu 1. pusgadu

1

Ceturtdien, 18. augustā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē pieņemts Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 1. pusgada līdzdalības budžeta izpildes pārskats.

Lai veicinātu Ventspils pilsētas iedzīvotāju iesaisti budžeta sagatavošanas procesā un dotu iespēju iedzīvotājiem noteikt budžeta sadalīšanas principus, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 2021. gada decembrī apstiprināja 2022. gada līdzdalības budžetu, ar kuru ir identificēti vairāk kā 100 iedzīvotāju, biedrību un nodibinājumu ierosinājumi 2,7 milj. EUR apmērā.

Lai sabiedrībai sniegtu informāciju par 2022. gada 1. pusgada līdzdalības budžeta izpildes gaitu, ir sagatavots pārskats par tā izpildi. Lielākā daļa jeb 67% no 2022. gada plānotajiem darbiem ir uzsākti. Savukārt 13% no plānotajiem darbiem 343 tūkst. EUR apmērā ir pilnībā pabeigti.

Uzlabojot Ventspils 4. vidusskolas zāles vizuālo kvalitāti un telpu mikroklimatu, ir veikti skolas zāles remontdarbi, izbūvēta jauna ventilācijas sistēma, veikta elektroinstalācijas un apgaismojuma nomaiņa, kā arī iegādāts un uzstādīts atbilstošs aprīkojums un skatuves iekārtojums.

Saskaņā ar dažādu sociālo jomu pārstāvošu biedrību ierosinājumiem sociālajā jomā aktīvi tiek realizēti pasākumi un projekti, kas vērsti uz atsevišķu sabiedrības grupu (seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām, bērni un jaunieši u.c.) iekļaušanu sabiedrībā.

Kultūras un sporta jomā aktīvākā pasākumu norise plānota vasaras – rudens sezonā. Jau notikušajiem sporta pasākumiem minamas starptautiskās sacensības “Ventspils šķēpi”, Baltijas valstu loka šaušanas čempionāts telpās, starptautiskās sacensības tenisā, Latvijas pludmales volejbola čempionāta posms un fināls, Latvijas Tenisa savienības kausa posms, Latvijas čempionāts svarcelšanā, kā arī Ventspils pilsētas čempionāts futbolā. Lai nodrošinātu iespēju bērniem un jauniešiem nodarboties ar dažādiem tiem interesējošiem sporta veidiem 2022. gadā sekmīgi tiek realizēta sadarbība ar 19 sporta klubiem. Kultūras jomā aktīvi norisinājušās amatiermākslas kolektīvu skates, tiek realizēti atbalstītie kultūras projekti un jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projekti.

Saskaņā ar iedzīvotāju ierosinājumiem, ievērojama finansējuma daļa 2022. gadā tiek atvēlēta pilsētas labiekārtojuma uzlabošanai, lielu uzmanību pievēršot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai. Ņemot vērā iedzīvotāju iniciatīvu, 2022. gada 1. pusgadā veikti labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos Jūras ielā 10, Lielajā prospektā 46, Sarkanmuižas dambī 21, Ganību ielā 120, P.Stradiņa ielā 9, Talsu ielā 7, Ventspilī.

Ar sabiedrības līdzdalību veikta stāvvietu izbūve P.Stradiņa ielā pie PII “Margrietiņa”, pazemes konteineru laukuma izbūve Lielajā prospektā 16A, ietves izbūve Talsu ielā 7A, ūdens dzeršanas brīvkrāna ierīkošana Reņķa dārzā un apgaismojuma pārbūve Lidotāju ielas posmā no Ozolu līdz Saldus ielai. Tāpat Būšnieku ezera laivu bāzei piegādātas 2 jaunas laivas.

Plašāka informācija par paveikto darbu izpildi 2022. gada 1. pusgadā, kā arī rezultāts un termiņi uzsāktajiem darbiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada līdzdalības budžeta izpildē ir apkopota pārskatā: <saite uz lēmumprojektu/lēmumu>.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture