SIA “VK Terminal Services”

Ņemot vērā Valsts drošības dienesta rekomendāicijas, CA plāna 3., 7. un 11.. pielikums tiek kvalificēti, kā ierobežotas pieejamības informācija, tāpēc tie nav pievienoti.

SIA “VK Terminal Services” civilās aizsardzības plāns

Pielikums Nr.1.

Karte – Kopējā ostas terminālu teritorijaVentspils brīvostā

Karte – SIA”VK Terminal Services” atrašanās vieta

Pielikums Nr.2.

Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu plāns

Objektu un iekārtu renovācijas un kapitālā remonta plāns

Pielikums Nr.4

Drošības datu lapa – Tehniskais metanols

Drošības datu lapa – Bioetanols

Drošības datu lapa – O-ksilols

Drošības datu lapa – P-ksilols

Drošības datu lapa – Ksilols (izomeru maisījums)

Drošības datu lapa – Dīzeļdeviela

Drošības datu lapa – Kurināmā degviela

Drošības datu lapa – Reaktīvo dzinēju degviela

Drošības datu lapa – Jēlglicerīns

Drošības datu lapa – Bāzes eļļas, augstas viskozitātes

Drošības datu lapa – Bāzes eļļas, zemas viskozitātes

Drošības datu lapa – Etilenglikols, poliesteru marka

Pielikums Nr.5

Apziņošanas shēma

Pielikums Nr.6

Darbības plāns neparedzēta piesārņojuma gadījumā no 34., 35.A., 36. piestātnes ostas akvatorijā

ŠĶPPK transporta mezgla šķirdo naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas noliktavu avārijas situāciju un avāriju likvidācijas plāns

Pielikums Nr.8

Nodarbināto apmācības programma civilās aizsardzības jautājumos

Pielikums Nr.9

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūra

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas, iekārtu un speciālā aprīkojuma nodrošinājuma tabula

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maiņas struktūra (no 08:00 – 17:00)

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maiņas struktūra (no 17:00 – 08:00)

Citi resursi

Pielikums Nr.10

Bīstamo iekārtu saraksts

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture