Civilās aizsardzības plāns

Ventspils pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 15.panta 4.punktu, nodrošina, ka attiecīgās sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna un attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plānu aktuālā redakcija ir pieejama pašvaldības mājaslapā internetā.

Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 14. panta 5.punktu Paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs apstiprināto un saskaņoto paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānu iesniedz attiecīgajai pašvaldībai.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības teritorijas un Ventspils novada pašvaldības teritorijas civilās aizsardzības plāns

SIA “Ventall Termināls”

SIA “Ventamonjaks”

SIA “VK Terminal Services”

SIA “Astarte Nafta”

SIA “Baltimar VT”

SIA “NESTE LATVIJA”

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture