SIA “Ventall Termināls”

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Drošības datu lapas

PielikumsNr.5

Operatīvās apziņošanas shēma

PielikumsNr.6

Avāriju un avārijas situāciju likviditācijas plāns

Darbības plāns

PielikumsNr.8

Praktisko mācību grafiks

Darbinieku apmācības programma civilās aizsardzības jautājumos

Mācību programma

Darbinieku saraksts, kurus nepieciešams apmācīt pirmās palīdzības sniegšanā

Civilās aizsardzības praktisko mācību pārskats

Rīkojums

Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu

Vietēja līmeņa civilās aizsardzības mācību sagatavošanas un norises plāns

PielikumsNr.9

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas , iekārtu un speciālā aprīkojuma nodrošinājuma tabele

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūra

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maiņas struktūra (darba dienas)

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maiņas struktūra (ārpus darba laika un brīvdienas)

Avāriju gadijumā mobilizējamie resursi un materiālās rezerves

PielikumsNr.10

Bīstamo iekārtu saraksts

Ņemot vērā Valsts drošības dienesta rekomendāicijas, CA plāna 3.,7., un 11. pielikums tiek kvalificēts, kā ierobežotas pieejamības informācija, tāpēc minetie pielikumi nav pievienoti.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture