Darba samaksa

Saskaņā ar 12.04.2016. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” publicējam informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Darba samaksas apmēru sadalījums pa amatu grupām:

Ventspils domes administrācija

mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām_DOME.pdf

Ventspils Sociālais dienests

socialais dienests.pdf

Ventspils Komunālā pārvalde

2017-03-13_12_00_55_Komunālā pārvalde.pdf

Ventspils Sporta pārvalde

Sporta pārvalde.pdf

Ventspils Pašvaldības policija

2017-03-13_15_08_01_Pašvaldības policija.pdf

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture