Siltumenerģijas nodrošināšana – dārgs pakalpojums

1

Lai arī februāris priecēja gan ar baltām sniega ainavām, gan salu, tomēr pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtajiem datiem vidējā āra gaisa temperatūra Ventspilī sasniedza + 1,3°C, kas bija par 0,3 grādiem augstāka nekā janvārī.

Vērtējot aizvadītā mēneša rādītājus, ventspilnieku kopējais patērētais siltumenerģijas apjoms bijis par 1,33% mazāks nekā janvārī, sasniedzot turpat 20 786 MWh. Lai arī siltumenerģijas patēriņa rēķiniem par februāri vajadzētu būt zemākiem nekā par janvāri, tomēr tie ir atšķirīgi, jo siltumenerģijas patēriņš katrā mājā bijis dažāds.

Vēlamies atgādināt, ka galvenais faktors, kas ietekmē rēķina apmēru, ir visas mājas patērētais siltumenerģijas daudzums, ko būtiski ietekmē gan āra gaisa temperatūra, gan ēkas siltumpunktā ieregulētā apkures un karstā ūdens temperatūra, gan arī ēkas siltuma noturība, mājas iekšējās siltumapgādes sistēmas stāvoklis un siltuma zudumi, kā arī iedzīvotāju paradumi siltuma taupīšanā.

Otrs faktors, kas nosaka ikmēneša maksu par apkuri, ir siltumenerģijas tarifs, kas visiem klientiem ir vienāds un šobrīd tas ir 54,90 EUR par megavatstundu. Vienīgā atšķirība ir piemērojamā PVN likme, kas privātpersonām ir 12%, bet juridiskajām personām 21%.

Tātad, lai aprēķinātu siltumenerģijas izmaksas visai mājai, tarifs tiek reizināts ar mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu apkurei. Pēc tam tiek aprēķinātas siltuma izmaksas uz vienu kvadrātmetru, izdalot siltuma izmaksas visai mājai ar mājas kopējo dzīvojamo platību. Savukārt katra klienta maksājamā daļa jau tiek aprēķināta, sareizinot dzīvokļa platību ar viena kvadrātmetra izmaksām. Kā redzams, tās ir matemātiskas darbības, ko ikviens klients var pats pārbaudīt, ņemot vērā mājas kopējo siltuma patēriņu, kas ik mēnesi tiek norādīts uzņēmuma “Ventspils siltums” sagatavotajos rēķinos.

Nereti vien iedzīvotāji mums arī jautā, vai ir iespējams noregulēt apkures temperatūru tā, lai nebūtu jāpārmaksā par apkuri, jo dzīvoklī ir pārāk karsti. Mūsu atbilde –  jā, tas ir iespējams! Tā kā daudzdzīvokļu mājas ir aprīkotas ar siltummezgliem, tas māju apsaimniekotājiem dod iespēju regulēt vēlamo apkures temperatūru tā, lai mājas iedzīvotāji justos komfortabli.  Pie tam dzīvojamo ēku siltumpunkti ir aprīkoti ar telemetrijas sistēmu, kas ļauj mājas apsaimniekotājam sekot līdzi siltumenerģijas patēriņam un iegūtos datus izmantot jau ēkas iekšējā siltummezgla regulēšanai, jo, piemēram, apkures temperatūras samazināšana par 1 grādu ļauj ietaupīt pat 5% no siltumenerģijas patēriņa.

Tas ir ļoti būtiski pie pašreizējiem ekonomiskajiem apstākļiem, kad strauji pieaug cenas, tostarp arī siltumenerģijai. Tā kā siltumenerģijas nodrošināšana ir dārgs pakalpojums, tāpēc ikvienam no mums ir jāmācās ar vislielāko atbildību izturēties pret patērēto siltuma daudzumu.  Tas attiecināms kā uz klientiem, tā arī uz mums –  siltumenerģijas ražojošo uzņēmumu. Lai paaugstinātu uzņēmuma efektivitāti un samazinātu kurināmā patēriņu, uzņēmums “Ventspils siltums” plāno turpināt siltumapgādes sistēmas modernizēšanu, tostarp rekonstruēt Ventas kreisā krasta katlumāju, uzstādot divus jaunus šķeldas kurināmos katlus, kā arī ieviest jaunas tehnoloģijas katlumājas darbības nodrošināšanai. Savukārt iedzīvotājiem jārūpējas par sava nama energoefektivitāti un kā to uzlabot. Apkopotie dati liecina, ka siltumenerģijas patēriņš tajās Ventspils daudzdzīvokļu ēkās, kurās īstenoti energoefektivitātes uzlabojumi, vidēji samazinājies par 48%.  Savukārt detalizētāku informāciju par dzīvojamo ēku siltumenerģijas patēriņu iespējams aplūkot uzņēmuma mājas lapā –  www.ventspilssiltums.lv sadaļā Pakalpojumi.

Ņemot vērā siltumenerģijas tarifa izmaiņas, kas stāsies spēkā 10. aprīlī, kad iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā 89 EUR/MWh, siltumenerģijas patēriņa samazināšanai būs vēl lielāka nozīme. Taču jāatceras, ka tarifa samazinājums nekad nebūs tik ievērojams, kādu dod namu sakārtošana un energoefektivitātes pasākumi, samazinot siltumenerģijas patēriņu.

Skaidrojot gaidāmās izmaiņas, vēlamies atgādināt, ka Ventspils mājsaimniecības aprīlī varēs arī saņemt valsts finansiālo atbalstu centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai tai  tarifa starpības daļai, kas pārsniedz 68 EUR. Tas nozīmē, ka līdz 10. aprīlim izmaksas par apkuri tiks aprēķinātas, ņemot vērā līdzšinējo tarifu 54,90 EUR par megavatstundu, bet no 10. aprīļa tiks piemērots jaunais tarifs 89 EUR par megavatstundu, bet tā kā automātiski tiks piemērota valsts kompensācija, tad aprēķiniem piemērojamais tarifs no 10. aprīļa būs 78,50 EUR/MWh +12% PVN.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture