Ventspilī piešķirs papildu finansējumu sociālo pabalstu nodrošināšanai

1

Ceturtdien, 16. novembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma piešķirt papildu finansējumu Ventspils Sociālajam dienestam 53 160 EUR apmērā.

Papildu finansējums Ventspils Sociālā dienesta budžetā nepieciešams, jo š.g. 5.oktobrī dome palielināja vairāku Ventspils pašvaldības sniegto sociālo pabalstu apmēru, t.sk.:

  • Lieldienu pabalstu;
  • Ziemassvētku pabalstu;
  • aprūpes pabalsts vientuļiem pensionāriem;    
  • atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu par katru audžuģimenē ievietotu nepilngadīgu bāreni;
  • pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenēm par nepilngadīgu bāreni.

Piešķirtais finansējums tiks izlietots, sniedzot lielāku finansiālo atbalstu atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kuriem nepieciešama aprūpe mājās, kā arī Ziemassvētku un Lieldienu pabalstu izmaksāšanai atsevišķām Ventspils iedzīvotāju grupām – pensionāriem un personām ar invaliditāti, bērniem ar invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Tāpat, rūpējoties par bērniem, kuri aug audžuģimenēs tika palielināti pabalsti audžuģimenēm apģērba, mīkstā inventāra iegādei un atlīdzības izmaksai par pienākumu veikšanu.

Atgādinām, ka iepriekš minētie pabalsti tika palielināti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 05.10.2023. lēmumu, veicot attiecīgus grozījumus  Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture