Ventspilī saglabās piešķirtos pašvaldības pabalstus arī pēc pensiju indeksācijas

1

Ceturtdien, 16. novembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma paaugstināt ienākumu līmeni pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai pensionāriem un personām ar invaliditāti. Lēmums pieņemts, lai minētās personas pēc pensiju indeksācijas arī turpmāk varētu saņemt pašvaldības sociālos pabalstus.

Šajā gadā Latvijā tiek  indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 609 euro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 609 euro, indeksē daļu no piešķirtās summas – jau pieminētos 609 euro. Izņēmums ir personas ar I grupas invaliditāti, politiski represētās personas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiek indeksēts viss pensijas apmērs.

            Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai nolēma ienākumu līmeni paaugstināt, atbilstoši valsts noteiktajam indeksam, t.i. 1,0640.

            Attiecīgās izmaiņas apstiprinātas Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2023. Saistošajos   noteikumos Nr. 2 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību” un saistošo noteikumu grozījumos, nosakot šādus ienākumu līmeņus:

Ienākumu līmenis – 527 euro mēnesī (tiek noteikts līdzšinējo 495 euro vietā), to piemērojot:

  • atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 527 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu īpašumam piegulošās, publiskā lietošanā nodotās pašvaldības teritorijas kopšanai;
  • personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu un kuru pensijas apmērs nepārsniedz 527 euro mēnesī, ir tiesības saņemt ikmēneša pabalstu;
  • nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 527 euro mēnesī, ir tiesības saņemt vienu reizi gadā pabalstu medikamentu iegādes daļējai kompensēšanai;
  • pensionāriem un personām ar invaliditāti un apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 527 euro mēnesī, ir tiesības saņemt vienu reizi gadā pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai gada pirmajā pusē – martā/aprīlī un gada otrajā pusē – decembrī.

No 01.01.2024. pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai un pabalsts aprūpei mājās tiek pielīdzināts Ventspils pašvaldības domes noteiktajam maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnim pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture