Ventspilī turpinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana

1

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome, atbalstot pašvaldībā dzīvojošās personas ar funkcionāliem traucējumiem, nolēma turpināt deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) projekta ietvarā izveidoto aktivitāšu nodrošināšanu.

DI projekta viena no aktivitātēm bija jaunu telpu izveide dienas aprūpes centram “Cimdiņš”, kurā tiek sniegti pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem. Otra aktivitāte tika izveidoti sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi, kas ir:

  • specializēto darbnīcu pakalpojums;
  • grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;
  • dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem;
  • “atelpas brīža” pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte.

Sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi tika izveidoti un nodrošināti “Kurzeme visiem”  projekta ietvarā. Turpmāk DI un “Kurzeme visiem” projektu pakalpojumi, savstarpēji apvienojot, tiks nodrošināti dienas aprūpes centra “Cimdiņš” telpās, Kuldīgas ielā 4.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome sadarbībā ar Ventspils Sociālo dienestu, izstrādājot grozījumus Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 4. „Par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils pilsētas pašvaldībā”, noteica sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību.

DI process Latvijā tika uzsākts 2015. gadā un tā ietvaros, saņemot Eiropas Savienības finansējumu, 115 pašvaldībās tika veidota pakalpojumu sistēma, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI mērķis ir novērst situāciju, ka personai ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils iedzīvotāji var saņemt Ventspils Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī pašvaldības mājas lapā https://www.ventspils.lv un Ventspils Sociālā dienesta mājas lapā https://labklajiba.ventspils.lv un sociālo tīklu “Facebook” lapā.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture