Ventspils Digitālais centrs iepazīstinās ar STEAM spēļu dizainu izglītībā

1

Ceturtdien, 16. martā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma atbalstīt Ventspils Digitālā centra projekta “STEAMED – STEAM Spēļu dizaina iedvesmota izglītība” realizāciju.

Gan Latvijā, gan Eiropā kopumā šobrīd ir plaši izplatīta problēma – IT speciālistu, īpaši, IT talantu trūkums. Lai arī skolā iegūtajai izglītībai joprojām ir nozīmīga loma tālākās karjeras izvēlē, kā arī skolām ir nozīmīga loma digitālo prasmju mācīšanā, tomēr, lai būtu iespējams efektīvāk pildīt šo uzdevumu, skolās strādājošajiem, kā arī topošajiem pedagogiem ir jāpiedāvā koncepcija digitālo prasmju mācīšanai klasē un papildus ir jāpilnveido viņu pašu digitālās prasmes.

Projekta mērķis ir vidusskolas izglītības posmā iepazīstināt ar spēļu dizainu kā savienojošo elementu starp informātiku un vizuālo mākslu, īstenojot STEAM (science, technologies, engineering, art, mathematics) pieeju un veicinot IT prasmju apguvi.

Projekta ietvaros plānots ieviest spēļu dizaina mācīšanu vizuālās mākslas nodarbībās vidusskolā un apvienot to ar programmēšanas nodarbībām, lai mudinātu skolēnus, tostarp arī meitenes, kuru vidū radošās nodarbības ir populārākas, pārbaudīt savas prasmes programmēšanā un kopumā skolēniem kļūt atvērtākiem STEAM izglītībai.  Tāpat plānots īstenot spēļu dizaina apmācības gan topošajiem, gan jau strādājošajiem mākslas, matemātikas un informātikas skolotājiem.

Projekta īstenošanai piesaistīti 13 partneri.  Galvenais partneris ir “BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH”, ar kuru Ventspils Digitālajam centram jau ir izveidojusies veiksmīga sadarbība projekta “Sesame – Mēs mācamies spēļu dizainu” ietvaros.

Plānotais projekta kopējais finansējums 1,5 milj. EUR, no tā Ventspils Digitālā centra projekta daļa – 94 000 EUR, t.sk. 80% Erasmus+ programmas finansējums – 75 200 EUR, 20% Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums – 18 800 EUR. Projekts tiks īstenots Erasmus+ programmas “Izglītība un mācības” apakšprogrammā “Partnerība inovācijai” prioritātē “Uz nākotni vērsti projekti” ietvaros.

Projekta īstenošanas periods no 2024. gada janvāra līdz 2026. gada janvārim (30 mēneši).


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture