Ventspils Dzimtsarakstu nodaļā janvārī reģistrēti 29 jaundzimušie

1

Ventspils Dzimtsarakstu nodaļā 2023. gada janvārī reģistrēti 29 jaundzimušie, reģistrētas 16 laulības un sastādīts 52 miršanas reģistri.

Janvārī reģistrēti 29 jaundzimušie, t.sk. 16 ir zēni un 13 – meitenes – tie visi bija piedzimuši Ventspilī. Desmit bērniem tika noteikta paternitāte, t.i., bērna vecāki nav precējušies, un viens bērns reģistrēts bez ziņām par tēvu. Pirmie bērni ģimenē ir 16, otrie – 6, trešie – 5, 1 – ceturtais un 1 – sestais. Ventspilī dzīvesvieta tika deklarēta 23 jaundzimušajam, Ventspils novadā dzīvesvieta deklarēta 4 jaundzimušajiem un 2 – Rīgā.

Janvārī reģistrētas 16 laulības. Laulību reģistrācijas ceremonijas notika Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē, bet vienā gadījumā laulība tika reģistrēta slimnīcā, sakarā ar smago veselības stāvokli vienam no laulības slēdzējiem. Seši pāri bija tādi, kuros abi laulātie laulībā stājās pirmo reizi, seši pāri tādi, kuros pirmo reizi precējās viens no laulātajiem un vēl četru pāru laulājamie laulību noslēdza atkārtoti. Janvārī jaunākajiem līgavainim un līgavai bija 19 gadi, bet vecākie līgavainis un līgava bija – 81 un 71 gadu vecumā.  

No 52 janvārī reģistrētām mirušajām personām, 22 – sievietes un 30 – vīrieši. Vecumā no 31 līdz 60 gadiem bija 5 no mirušajām personām, 8 – vecumā no 61 līdz 70 gadiem; 11 – vecumā no 71 līdz 80 gadiem, 22 – vecumā no 81 līdz 90 gadiem un 6 – vecumā no 91 līdz 94 gadiem. Ventspilī pēdējā dzīvesvieta bijusi 38 personām, 13 – pēdējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Ventspils novadā un 1 personai – Preiļu novads.

Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā janvārī saņemts viens uzvārda maiņas iesniegums – persona vēlējās atgūt savu dzimto uzvārdu, un viens tautības ieraksta maiņas iesniegums.


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture