Ventspils pašvaldība nodod atsavināšanai zemes gabalu daudzdzīvokļu ēku būvniecībai

1

Ceturtdien, 16. novembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma nodot atsavināšanai mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošo zemes gabalu Saules ielā 122, Ventspilī, 9 435m2 platībā ar kadastra numuru 2700 010 0039, kā  plānotā izmantošana ir trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.

Zemes gabala atsavināšana tika ierosināta pēc juridiskas personas iesnieguma, kas zemes gabalu vēlas iegādāties, lai piedalītos zemas īres mājokļu būvniecības aizdevumu programmā, nodrošinot jaunu daudzdzīvokļu ēku būvniecību Ventspils pilsētā.

Atsavināšanas likums nosaka tiesības atsavināt publiskas personas nekustamo mantu, cita starpā, to pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi tad, ja ir paredzēti mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolūks zemes gabala atsavināšanai ir nodrošināt vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām – sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, kā arī veicināt dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu.

Saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu, minētāzemes gabala tirgus vērtība ir 145 000,00 EUR, kas ir izsoles sākumcena.

Lēmums par minētā zemes gabala nodošanu atsavināšanai tika pieņemts pēc saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība piešķir atbalstu zemas īres mājokļu būvniecībai” apstiprināšanas. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties portāla www.ventspils.lv sadaļā “Pilsētas pārvalde – Publiskie dokumenti – Pašvaldības saistošie noteikumi”.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture