Ventspils valstspilsētas pašvaldībā aktualizēts investīciju plāns 2021. – 2027. gadam

1

Lai nodrošinātu atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 nosacījumiem, ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 14. septembra lēmumu Nr. 166 “Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 17. novembra lēmumā Nr. 202 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu”” (protokols Nr. 13; 8 .§) ir aktualizēts Ventspils valstspilsētas pašvaldības investīciju plāns 2021. – 2027. gadam.

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punkts nosaka, ka pašvaldībām investīciju plāns jāaktualizē ne retāk kā reizi gadā.

Aicinām iepazīties ar aktualizēto plānošanas dokumentu Ventspils valstspilsētas pašvaldības interneta vietnē www.ventspils.lv (sadaļa “Pilsētas pārvalde” – “Publiskie dokumenti” – “Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un programma”).


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture