Apstiprina noteikumus atbalsta piešķiršanai zemas īres mājokļu būvniecībai Ventspilī

1

Ceturtdien, 16. novembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome apstiprināja saistošos noteikumus “Kārtība, kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība piešķir atbalstu zemas īres mājokļu būvniecībai”.

Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt jaunu, būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu dzīvojamo īres māju būvniecību vai dzīvojamo īres māju būvniecības pabeigšanu, un ilgtermiņa īres dzīvokļu pieejamību Ventspilī, tādējādi veicinot iedzīvotāju skaita pieaugumu.

Paredzēts, ka Pašvaldības atbalstu piešķirs par jaunas dzīvojamās īres mājas būvniecību vai dzīvojamās mājas būvniecības pabeigšanu un dzīvokļu izīrēšanu mājsaimniecībām, ja viena zemes gabala robežās paredzēts izbūvēt dzīvojamo īres māju/mājas ar 60 vai vairāk dzīvokļiem.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Pašvaldība ar nekustamā īpašuma attīstītāju slēdz pilnvarojuma līgumu par vispārējās tautsaimniecības nozīmes pakalpojuma sniegšanu, kas paredz jaunas dzīvojamās īres mājas būvniecību vai dzīvojamās mājas būvniecības pabeigšanu un dzīvokļu izīrēšanu mājsaimniecībām, kā arī Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumus un kārtību minēto pakalpojumu sniegšanai.

Pretendēt uz pilnvarojuma līguma noslēgšanu un Pašvaldības atbalsta piešķiršanu varēs nekustamā īpašuma attīstītājs, kurš atbildīs šādām prasībām:

  • nav atzīts par vainīgu vai tai nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par noziedzīgiem nodarījumiem;
  • nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav izbeigta saimnieciskā darbība;
  • nav nodokļu parādu;
  • nav noteiktas sankcijas;
  • nevainojama reputācija;
  • pašu kapitāls nav mazāks par 50 000 EUR.

Saistošie noteikumi izdoti, ievērojot Ministru kabineta 2022. gada 14.jūlija noteikumus Nr. 459 “Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” ietvaros” un Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Pašvaldības portāla www.ventspils.lv sadaļā “Pilsētas pārvalde – Publiskie dokumenti – Pašvaldības saistošie noteikumi”.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture